Sokneprest Skien prosti med Kilebygda og Solum sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Det er et nært samarbeid med Melum sokn, og staben består av to prester, organist, to kirketjenere, trosopplærer og sekretær. Det er gudstjeneste 1g i måneden i Kilebygda kirke og annenhver søndag i Solum kirke. Det er utarbeidet planer for diakoni og trosopplæring. Det er opprettet et utvalg for trosopplæring i samarbeid med Melum sokn.

Det er mange frivillige som er med og driver ulike aktiviteter i menigheten:
Blant annet: Månedlige formiddagstreff, diakonale aktiviteter, menighetsbladet driftes og distribueres, klokkertjeneste og kirkeverter. Det er en vedgruppe for pensjonister og MR er også eier av stedets frivillighetssentral.

Det er et utstrakt og nært samarbeid med andre menigheter og grupper både i og utenfor Den norske kirke.

Menighetens visjon
Kilebygda og Solum sokn ønsker å være en åpen folkekirke som appellerer til alle grupper av befolkningen i vårt området.

Menighetens satsingsområder
De siste periodene har det vært fokus på misjonsprosjektet, barne- og ungdomsarbeidet og å utvikle sang- og musikklivet i menigheten. Dette vil også være satsingsområdene videre framover i tillegg til det diakonale arbeidet.

Tiltak
Trosopplærer i samarbeid med prest og MR har et godt tilbud til de døpte barna i menighetene. Her samarbeides det tett med nabosoknet Melum. Det er også fellestiltak hvor en samarbeider med flere andre sokn i prostiet. Soknepresten har hovedansvaret for konfirmantarbeidet. Det legges vekt på opplevelser for konfirmantene og det er blant annet fokus på å rekruttere blant konfirmantene til videre frivillig innsats i menigheten. Sang og musikk-tilbudet i menigheten ledes av en erfaren organist som blant annet driver et menighetskor.

Menigheten har misjonsavtale med NMS hvor innsatsen er rettet mot to menigheter i Estland. Det er stor aktivitet knyttet til innsamling av midler, klær og annet som sendes våre søstermenigheter. Menighetene bistår også i et leir-arrangement for en gruppe ungdommer fra Tallin.

Gudstjenestelivet
Gudstjenesten er den viktigste byggesteinen i menigheten og frivillige deltar som klokkere og kirkeverter. Den har et folkelig preg med vekt på tydelig forkynnelse og hvor det musikalske har høy prioritet. Det er stor kreativitet i møte med barn og familier. Det er høy dåpsprosent i menigheten, og alle i staben legger vekt på å møte folk på en god måte.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • hovedansvar for konfirmantarbeidet
 • stabsleder
 • medlem av menighetsrådet
 • støtte opp og medvirke i menighetens ulike aktiviteter
 • delta i beredskapsordningen
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner, både i forhold til stab, menighetsråd og frivillige
 • folkelig, raus og romslig
 • liker å jobbe med mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner
 • gode lederegenskaper 
Vi tilbyr
 • tillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Velkommen til Skien! Skien regnes som hovedstaden i Telemark med ca 55 000 innbyggere, kjent som kanalbyen, startstedet for Telemarkskanalen. Den verdenskjente dramatikeren, Henrik Ibsen, er født og oppvokst her. Kommunen har et rikt kulturliv med egen teaterscene, og er stedet for mange konserter, teaterforestillinger og idrettsarrangement.

Kilebygda og Solum sokn ligger i den sørvestre delen av Skien kommune og har et bredt fritidstilbud. I området er det bl.a. haller, skøytebane, lysløyper, frisbeebane og et flott turterreng.  Regionen har et stort og allsidig utdanningstilbud fra grunnskole til universitet.

Skien har et rikt kristenliv, med mange menigheter både innenfor og utenfor Den norske kirke.

Kilebygda og Solum sokn ligger sentralt i Grenland og består av både landlig og bymessig bosetting. I Solum ligger store bydeler som Åfoss og Moflata/Bakkane som grenser mot Skien by.  Solum kirke ligger landlig til midt i Solumbygda. Kilebygda ligger i den sørligste delen av Skien kommune. Kilebygda kirke ligger vakkert til ved Kilevannet. Solum og Kilebygda ble slått sammen til ett sokn i 2018.  I soknet er det ca 3 500 medlemmer.

Ved Solum kirke ligger Solum kirkestue med menighetskontor og gode lokaler for formiddagstreff, møter, basarer, minnesamvær, undervisning, sang/musikkøvinger osv. Skogheim grendehus fungerer som lokale for kristent arbeid i tillegg til kirken i Kilebygda.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
 
Liv Espeland Jettestuen
prost
 99158627
 livespeland.jettestuen@skien.kommune.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Publisert 2022-08-25
Søknadsfrist 2022-10-03
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger