Kateket i Holmen menighet

Asker kirkelige fellesråd består av 14 kirker, 9 gravplasser og 10 menighetsråd. Det er i overkant av 110 ansatte. Fellesrådet ønsker at menighetene i Asker skal være åpne og inkluderende for alle, der mennesker kan kjenne tilhørighet og bli utfordret til tro og tjeneste. Den norske kirke har et nært samarbeid med Asker kommune og er en viktig ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

Vi ønsker oss en kateket som i samarbeid med kapellanen har hovedansvar for ungdomsarbeidet i menigheten. Dette innebærer særlig å planlegge og gjennomføre konfirmantarbeidet og ledertreningsprogrammet samt ha ansvar for trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 13-18 år. Holmen er en inspirerende menighet med stort engasjement og mange spennende arbeidsoppgaver. Er dette stillingen for deg eller noen du kjenner?  

Vi har mange engasjerte frivillige og ansatte og har hvert år rundt 140 konfirmanter. Undervisningen baseres på helgesamlinger og kveldssamlinger både i grupper og samlet. Konfirmantåret starter i januar, sommerleiren arrangeres i juni og konfirmasjonsdagene skjer i september.

Menighetsrådet legger stor vekt på arbeidet med barn og ungdom og ønsker å gi unge mennesker mulighet til utvikling. Ledertreningen består av samlinger for fjorårskonfirmanter, og det er nylig mottatt nye midler for videreutvikling av lederkursene. Målet er å skape trygge, unge ledere som kan bidra i trosopplærings- og konfirmantarbeidet i menigheten. Kateketen samarbeider med trosopplærer om menighetens trosopplæringsplan og har spesielt ansvar for aldersgruppen 13-18 år. Kateketen følger også opp andre frivillige i ungdomsarbeidet. Den som blir ansatt vil få ansvar for planlegging og gjennomføringen av skolegudstjenester i samarbeid med skolene, og ellers ha dialog med andre lokale aktører innen ungdomsarbeid. Videre ligger det til stillingen å følge opp og gi innspill til budsjett og strategi- og handlingsplaner.  Kateketen deltar på inspirerende møter med andre undervisningsansatte i Asker prosti og Oslo bispedømme. 

Holmen har en stab på elleve ansatte: kateket, tre prester, kantor, diakoniarbeider, trosopplærer, menighetsarbeider, dirigent, kirketjener/vaktmester og daglig leder. Menigheten har også egen barnehage med fire ansatte. Staben har et tett og godt samarbeid og ukentlige stabsmøter.

Holmen er Askers største menighet og ligger i et område med sterk utbygging. Vi ønsker å være kirke for alle og har stor takhøyde. Tross mye velfungerende aktivitet, opplever vi at post-koronatid krever ny giv i aktivitetene for ungdom. Vi ønsker oss en medarbeider som vil være med å bygge dette arbeidet i godt samarbeid mellom frivillige og stab.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for å planlegge, administrere og gjennomføre menighetens ungdoms- og konfirmantarbeid i samarbeid med kapellanen
 • Hovedansvarlig for sommerens konfirmantleir
 • Ledertrening for fjorårskonfirmanter og andre
 • Delta i møtevirksomhet og være kontaktperson i ungdomsarbeidet
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Andre oppgaver ut fra menighetens aktuelle behov og etter avtale med daglig leder
 • Du må regne med en del kvelds- og helgearbeid og at det i enkelte perioder er større aktivitet enn i andre
Kvalifikasjoner
 • kvalifikasjoner i hht. Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateketer. Søkere med annen relevant utdannelse og praksis kan også bli vurdert
 • medlemskap i Den norske kirke
 • beherske norsk muntlig og skriftlig
 • god kjennskap til bruk av sosiale medier og ulike dataverktøy
 • ønskelig med erfaring fra menighetsliv og ungdomsarbeid
 • den som tilsettes må fremlegge politiattest
Personlige egenskaper
 • Du har gode formidlingsevner og ønsker å formidle kristen tro i møte med ungdom
 • Du er utadvendt og ansvarsbevisst med gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Du liker å arbeide i tverrfaglige team, og du kan inspirere og veilede andre
 • Du er strukturert og har gode administrative evner
 • Du finner deg til rette i en aktiv menighet og kan identifisere deg med visjonen «En kirke for alle»
 • Alle søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet i tillegg til kompetanse og erfaring
Vi tilbyr
 • En hyggelig og sammensveiset stab
 • Arbeidsplass på vakre Holmen kirkested
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon:

Solveig Elin Bru-Olsen
Daglig leder Holmen menighet
 402 04 546
 sb396@kirken.no
 
Maud Kari Berntsen
Personalsjef
 920 54 272
 mb986@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Publisert 2022-08-09
Søknadsfrist 2022-08-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger