Sokneprest i Nordfjord prosti - sokna Midtgulen, Ålfoten, Davik og Rugsund

Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Nordfjord prosti, med sokna Midtgulen, Ålfoten, Davik og Rugsund som tenestestad. Sokna ligg i Indre Bremanger. 

Nordfjord prosti femner om fem kommunar; Gloppen, Stryn, Bremanger, Stad og nordre del av Kinn. Kyrkjelydane i Bremanger er delt i 7 sokn. 3 i ytre Bremanger og 4 i Indre Bremanger som er fastlandet. 

Bremanger kommune er ein kystkommune med om lag innbyggjarar. Bremanger er kjent for sin vakre natur med kvite strender, høge fjell, fjord og isbre - eit eldorado for alle som likar friluftsliv. Kulturlivet i kommunen er rikt og har gode tilhøve for ulike aktivitetar innan idrett og kultur over heile kommunen. 

Kommunen har gode og levedyktige nærmiljø som gjer at folk trivst. Kommunen satsar på gode tenestetilbod der folk bur, både innan omsorgs- og oppvektsektoren. Kommunen har båtsamband til Bergen med ekspressbåt to gonger dagleg. Det er fastlandssamband og kort veg til flyplassen i Florø. Bremanger kommune er ein del av merkevara visit fjordkysten: https://www.fjordnorway.com/no/destinasjoner/fjordkysten-og-sunnfjord.

Midtgulen sokn har Svelgen kapell og Midtgulen kyrkje på Kjelkenes til kyrkjelege handlingar. Midtgulen kyrkje vert nytta til gudstenestene helgemesse, lysmesse, 2. juledag, 1. påskedag, konfirmasjon og andre kyrkjelege handlingar.

Ålfoten kyrkje frå 1610 er den eldste kyrkja i Bremanger kommune, og er enno i bruk. Kyrkja er nytta til kyrkjelege handlingar og andre tilstelningar. Trusopplæringstiltak er knytt til gudsteneste, trusopplæringstiltak og søndagsskule elles skjer på Ålfoten grendahus. 

Davik kyrkje blir vanlegvis nytta til kyrkjelege handlingar og nokre trusopplæringsaktivitetar. Davik bedehus blir også nytta til trusopplæringsaktivitetar, barne- og ungdomsklubbar og andre tilstelningar. 

Svelgen er administrasjonssenter i kommunen, kyrkjekontoret har lokale på rådhuset.

Soknepresten vil samarbeide tett med soknepresten som har ansvaret for ytre del av av Bremanger, sokna Berle, Bremanger og Frøya.

Prosten leier prestetenesta i prostiet, og jamleg samlast dei 12 prestane i Nordfjord prosti til konvent for fagleg utvikling og kollegafellesskap.

For meir informasjon om kyrkja i Bremanger: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bremanger/om-oss/kyrkjelydar/.

Skriftspråket er nynorsk.

Opplysingar kan verte offentleg sjølv om søkjar ber om å bli unnateken offentleg søkjarliste, jf. offentleglova § 25.

Den som vert tilsett må vise tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest) jf. politiregisterloven § 39 jf. trossamfunnsloven § 20. Søkjar bør ha førarkort klasse B og disponere bil.

Søknad med CV, vitnemål og referansar sendast elektronisk via WebCruiter.    

 

Arbeidsoppgåver
 • gudstenester og kyrkjelege handlingar etter oppsett plan
 • geistleg representant i Midtgulen, Ålfoten, Davik og Rugsund sokneråd
 • bidra til inspirasjon i gudstenestelivet og arbeidet i kyrkjelydane
 • beredskap etter gjeldande ordning for Den norske kyrkja
Kvalifikasjonar
 • cand.theol. med praktikum eller tilsvarande/master i teologi og praktikum
Personlege eigenskapar
 • evne og vilje til samarbeid
 • gode evner til å forkynne evangeliet til ulike aldersgrupper
 • evne til å byggje gode relasjonar
Vi tilbyr
 • stillingskode 1555 sokneprest etter KA sitt tariffområde
 • pensjonsinnskott i Statens pensjonskasse
 • reiseutgifter godtgjort etter gjeldande regulativ
 • til løna kjem særskilde regulativmessige godtgjersler
 • arbeidsvegleiing (ABV)
 • disposisjon av prestebustad etter gjeldande regler for leige av prestebustader

 

Kontaktinformasjon:

Mari Saltkjel
prost Nordfjord prosti
 459 14 954
 
Cathrine Waaler Halstensen
personalsjef
 996 25 480
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bremanger Rådhus, Granden 4, 6723 Svelgen
Publisert 2022-08-03
Søknadsfrist 2022-09-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger