Kateket/menighetspedagog/ menighetsarbeider 80% vikariat (ev. mulighet for fast ansettelse) i Berg menighet

Vil du jobbe i et hyggelig og engasjert arbeidsfellesskap? Brenner du for arbeid blant barn og unge? Har du evne til å skape gode relasjoner? Vi trenger en vikar som kateket/menighetspedagog/menighetsarbeider innenfor trosopplæring i 80% stilling i perioden august 2022 til 31. juli 2023. Det kan bli mulighet for fast ansettelse etter vikarperioden.

Berg menighet har et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker etter en person som kan videreutvikle og koordinere allerede bestående barne- og ungdomsarbeid innenfor trosopplæring. For de minste barna er det babysang, det er etter-skoletidstilbud for barneskolen, med “Skattekista” (1.-3. klasse) og “Superonsdag” (4.-7. klasse) annenhver uke. For ungdom er det klubben “Guts” annenhver lørdag. I tillegg kommer enkeltarrangement, som “Bo-hjemme-leir” og Tårnagenthelg. Det er også ønskelig med deltakelse i menighetens konfirmantarbeid. Menigheten har søndagsskole ca. en gang i måneden, knyttet til gudstjeneste. Per nå er det trosopplærer som har søndagsskolen.

Til alt vårt arbeid må vi stadig rekruttere og utvikle frivillig medarbeiderskap, og der har trosopplærer en viktig rolle. Et team av prest, trosopplærer, kirkemusiker, kirketjener, frivilligkoordinator og menighetsråd skal sammen med frivillige jobbe for et relevant og attraktivt undervisningstilbud.

Berg menighet i Larvik kommune har ca. 2050 medlemmer og har en funksjonell arbeidskirke fra 2007. Kirken ligger sentralt plassert ved Berg skole (barneskole) og en av bygdas barnehager. Kirken er omgitt av et stort grøntområde, kirkeparken. Berg menighet har et godt samarbeid med andre aktører i bygda, og har også noe samarbeid med Brunlanes Frikirke om enkelte trosopplæringstiltak.

Dine ansvarsområder:

 • Gjennomføring av trosopplæringstiltak gjennom kirkens barne- og ungdomsarbeid.
 • Utvikling og oppfølging av lokal trosopplæringsplan.
 • Samarbeid med skole, barnehage og andre lokale aktører.
 • Koordinering av frivillige.

Vi ønsker at du:

 • Trives sammen med barn og unge og vil bidra til at de skal få lære å kjenne troen.
 • Kan arbeide i team, og at du samtidig er selvstendig og kreativ.
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
 • Kan motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere.
 • Er strukturert og har god evne til å administrere.

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning. Det er en fordel med utdanning innenfor kristendom og/eller pedagogikk.
 • Erfaring fra og engasjement for barne- og ungdomsarbeid.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstiden er fleksibel og inkluderer kvelds- og helgearbeid.

Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke.

Det kreves framlegging av politiattest.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelig tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, tlf. 982 31 305 eller sokneprest Kristin S. Haugen, tlf. 926 28 384.

Søknadsfrist: 15.08.2022      Tiltredelse snarest, eller etter avtale.

Søknad med CV sendes: kirkevergen@larvik.kirken.no

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik
Publisert 2022-07-19
Søknadsfrist 2022-08-15
Stillingstype Vikariat. 80% stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger