Girkodulka Guovdageainnu báhpasuohkanis – Kirketolk i Kautokeino sokn

Sis-Finnmárkku proavássuohkan, Norgga girku, Davvi-Hålogalándda Bismmagoddi - Indre Finnmark prosti/Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig en 70 % stilling som kirketolk i Kautokeino sokn, Indre Finnmark prosti.
Stillingen har Kautokeino som særskilt tjenestested og Indre Finnmark som tjenestedistrikt.
Kautokeino er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk.

Kirketolken bistår prestetjenesten med tolking og andre oppgaver ved gudstjenester, vielser og begravelser, samt ved institusjonsbesøk, nattverd i hjemmene, sykebesøk og i møter med menigheten og menighetsrådet.

Kirketolken bistår også prosten og biskopen når disse har tjeneste i soknet.

Kirketolken kan bli pålagt andre oppgaver innen sokneprestens ansvarsområde, så som oversettelse av brev o.l.

Søkere gjøres oppmerksom på at navn kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Mis lea rabas 70 % virgi girkodulkan Guovdageainnu báhpasuohkanis, Sis-Finnmárkku proavássuohkanis.
Virggis lea Guovdageaidnu sierranas doaibmabáikin ja Sis-Finnmárku doaibmaguovlun.
Guovdageaidnu gullá sámegiela hálddašanguvlui.

Girkodulka veahkeha báhppabálvalusa dulkomiin ja eará bargguiguin ipmilbálvalusain ja eará girkolaš meanuin, nugo rohkosbottuin institušuvnnain, eahkedismállásiin ruovttuin, buhcciid luhtte fitnamiin, ja čoahkkimiin searvegottis ja searvegodderáđis.

Girkodulka veahkeha maiddái proavásta ja bismma go dáin leat bálvalusat báhpasuohkanis.

Girkodulkii sáhttet maid biddjot eará barggut suohkanbáhpa ovddasvástádussuorggis, nugo jorgalit reiviid ja eará.  

Fuomášuhttit maid ahte namma sáhttá álmmuhuvvot vaikko ohcci lea bivdán ahte ii biddjo almmolaš ohcciidlistui.

Son guhte virgáduvvo, ferte čájáhallat dohkkehuvvon politiijaduođaštusa (mánáfuolahusduođaštusa vrd politiijaregisttarláhka)

Bivdit ahte ohcamušas addojuvvojit referánssat.

 

 

Arbeidsoppgaver/Barggut
 • Tolking ved kirkelige handlinger
 • Andre relaterte oppgaver innenfor kirkens ansvarsområdet
 • Dulkon girkolaš meanuin
 • Eará gullevaš barggut girku ovdasvástádussuorggis 

 

Kvalifikasjoner/Gelbbolašvuohta
 • Vi søker en person med enten høyere utdanning på bachelornivå med samisk, tolkeutdanning eller bekreftet arbeidserfaring innen tolking
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Søkeren må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Mii ohcat olbmo geas lea juo alit oahppu sámegielas, dulkaoahppu, dahje duođaštuvvon bargovásáhus dulkomiin.
 • Gáibiduvvo miellahttuvuohta Norgga girkus.
 • Ohcci ferte máhttit maiddái dárogiela, čálalaččat ja njálmmálaččat. 

 

Personlige egenskaper/Persovnnalaš dáiddut
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Máhttit bargat iešheanalaččat ja ovttas eará bargiiguin ja eaktodáhtolaš bargiiguin. 
 
Vi tilbyr/Mii fállat
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent etter KA sitt tariffområde
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Kautokeino omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder

 

 • Virgi bálkáhuvvo virgekodas 1408 vuosttaškonsuleanta dahje 1363 seniorkonsuleanta KA tariffaid mielde. .
 • Bálká lassin bohtet sierra regulatiiva buhtadusat.

Virgáibidjan dáhpáhuvvá áiggis áigái gustovaš eavttuid mielde, ja dat gii virgáibiddjo ferte doahttalit rievdadusaid lágain, tariffašiehtadusain, njuolggadusain ja nu ain.

Guovdageaidnu gullá Davvi-Romssa ja Finnmárkku doaibmaavádahkii, gos leat earret eará sierra vearronjuolggadusat ja oahppoloana sihkkun. Geahča www.tiltakssonen.net oaidnin dihtii njuolggadusaid.

 

Kontaktinformasjon: 

Audun Sæbø, personalsjef, 40311820, an887@kirken.no

Egil Lønmo, prost/proavás, 91313308, el898@kirken.no

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kautokeino
Publisert 2022-07-15
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 70%, deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger