Teologisk rådgiver

Det er ledig 100% stilling som teologisk rådgiver for Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd. Stillingen vil ha arbeidsoppgaver innen kirkefag- og personalområdet. Teologisk rådgiver er del av kirkefaglig avdeling som har 6 medarbeidere. Avdelingen jobber med et vidt spekter av oppgaver, slik som kirkelig undervisning, gudstjenesteutvikling, diakoni, misjon, pilegrimsarbeid, kirkevalg, kirkerett, visitaser mm. Administrasjonen arbeider etter vedtatte planer og strategier i Den norske kirke. Det søkes etter en medarbeider som har erfaring innenfor kirken, er prest og ønsker å være med å utvikle folkekirken i Hamar med visjonen «Hellige rom for alminnelige liv». Som rådgiver i teologi vil du være faglig rådgiver for biskopen.
Arbeidsoppgaver

Biskopens og bispedømmerådets rådgiver og saksbehandler i teologiske spørsmål, herunder høringer, tekstarbeid, liturgisaker og besvare andre henvendelser.
«Veien til vigslet tjeneste» og oppfølging av studenter i samarbeid med personalrådgiver.

Rekruttering.

Etter- og videreutdanning (EVU)
Misjon og oppfølging av Samarbeid menighet og misjon (SMM)
Koordinator for større arrangementer i bispedømmets regi, slik som Fagdager og stiftsdager.
Religionsdialog/møte.

Noe reising må påregnes. 

Andre oppgaver innen kirkefag og personal må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

I Cand.theol – profesjonsstudium teologi (etter 2004) eller tilsvarende.
Praktisk teologisk utdanning
Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Erfaring som menighetsprest i Den norske kirke eller annen kirkelig tjeneste.

Den som blir tilsatt må være medlem av Den norske kirke.

 

Personlige egenskaper

Kreativ, nyskapende og initiativrik.
Jobbe selvstendig, men også være god på samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere.
Være glad i å skrive
God til å til å påta seg oppgaver på kort varsel. 

Strukturert og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr
Gode kontorforhold og godt arbeidsmiljø.
Stillingen blir lønnet i stillingskode 1434 Rådgiver.
Innskudd i Statens Pensjonskasse.
Den som tilsettes vil måtte rette seg etter de endringer i lover, tariffavtale, særavtaler, reglement og andre avgjørelser som kan ha innvirkning på oppgavene i tjenesten.
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Kenneth Hansen, kirkefagsjef, 92893176
Freddy Knutsen, stiftsdirektør, 47611855
 
 
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hamar
Publisert 2022-07-15
Søknadsfrist 2022-08-28
Stillingstype Fast stilling, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger