Dagleg leiar i Radøy sokn og Lindås sokn

Alver kyrkjelege fellesråd har ledig fast stilling (100%) som dagleg leiar, for tida med arbeidsstad Radøy sokn og Lindås sokn. Stillinga er delt mellom Radøy sokn, Lindås sokn og fellesrådet. Som dagleg leiar vil du delta i fellesrådet si leiargruppe, og også bidra til å løysa oppgåver for fellesrådet. Stillinga som dagleg leiar krev ein allsidig og trygg leiartype som klarar å skape gode relasjonar og bygge tillit. Ønsker du å skape ein god organisasjonskultur i samarbeid med tilsette og frivillige? Er du ein dyktig administrator som likar å motivera og engasjera? Vil du bidra til å oppfylle visjonen "Meir himmel på jord"? Då er du kanskje den vi søker! Kyrkjeorganisasjonen i Alver blei etablert i samband med kommunesamanslåinga i 2020, og består av 5 sokn og driftsavdeling. Sjå kyrkja.no/alver for meir informasjon om sokna og fellesrådet.

Arbeidsoppgaver:
Sentrale arbeidsoppgåver:

 • Plan og strategiarbeid, koordinering og organisering i samarbeid med sokneprest og soknerådsleiar
 • Saksførebuing og oppfølging av vedtak i soknerådet
 • Næraste leiar for dei tilsette i fellesrådet
 • Økonomiansvar for soknet med budsjettering og rapportering, og drift av sokna sin givarteneste
 • Overordna ansvar for drift av soknekontora og informasjonsarbeid
 • Samarbeid med kyrkjeverje i høve strategi- og økonomiarbeid i fellesrådet
 

Kvalifikasjoner:

 • Høgare utdanning på bachelor-/mastergradsnivå, gjerne innan fagområda leiing, økonomi, administrasjon eller kyrkjefag. Relevant erfaring kan kompensera for manglande utdanning.
 • Det er ønskeleg med leiarerfaring
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av PC som arbeidsverktøy. (Office 365, Public 360, Xledger)
 • Erfaring frå kyrkjeleg/kristent arbeid som tilsett eller frivillig er ein fordel
 • Lokal tilknytning er ein fordel.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk
 

Personlige egenskaper:

 • Sjølvstendig, positiv, målretta og evne til initiativ.
 • Motivasjon for kyrkjeleg arbeid
 • Evne til å motivere og leie andre
 • Serviceinnstilt, og villig til å yte det vesle ekstra.
 • Vilje til å ta i bruk nye digitale løysingar
 • Systematisk, ordenssans, og evne til samarbeid
 • Fleksibel og villig til omstilling.

Det vert lagt vekt på at søkaren er personleg egna.

 

Vi tilbyr:

 • Ei variert og utfordrande stilling med mange viktige oppgåver i gode arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldande tariff
 • Forsikringsordningar gjennom KNIF Trygghet
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode digitale verktøy

Annet:

Søkar må ha førarkort klasse B og må disponere bil. 
Ein del kvelds- og helgearbeid må påreknas. 
Det kan skje endringar i ansvar og oppgåver.
Søkar må være medlem av Den norske kyrkja. 

 

Kontaktinformasjon: 

John Fredrik Wallace, 482 84 872

Arbeidsgiver Alver kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Isdalstø
Publisert 2022-07-15
Søknadsfrist 2022-08-28
Stillingstype Fast stilling, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Alver kyrkjelege fellesråd
Lonsvegen 1
5914 Isdalstø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger