Menighetspedagog - vikariat i Heggedal menighet

Heggedal sokn har i overkant av 4000 medlemmer. Heggedal kirke er kjent som kirken midt i bygda. Menigheten er opptatt av kirken skal være et sted hvor alle kan kjenne tilhørighet og at de blir tatt godt i mot. Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte i Asker unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av fellesrådets virksomhet. Fellesrådet er også gravplassmyndighet i Asker. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere Norges åttende største kommune. Asker prosti sammenfaller med Asker kommune, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte.
Har du lyst til å lede arbeidet med konfirmanter og trosopplæring i en menighet som har lange tradisjoner for ungdomsarbeid? Som menighetspedagog i Heggdal vil du sammen med frivillige, ungdomsledere og øvrig stab bidra til at barn og unge i Heggedal får gode opplevelser i kirken midt i bygda. 
 
Arbeidsoppgaver
 • I samarbeid med sokneprest og ungdomsarbeider planlegge, administrere og gjennomføre tiltak og aktiviteter for barn og ungdom; som konfirmantarbeid, Team Heggedal, leirvirksomhet, konfirmantmusikal, barnekor og trosopplæringsaktiviteter
 • Skape engasjement og trivsel for barn og unge i menigheten
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Drive informasjons- og profileringsarbeid for menighetens aktiviteter 
 • Andre oppgaver ut fra menighetens behov og etter avtale med daglig leder
 • Kvelds- og helgearbeid er en del av stillingen
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere utdanning med kristendom/teologi og/eller pedagogikk i fagkretsen. Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert.
 • Du har erfaring fra menighetsliv og arbeid med barn og unge
 • Du har et menighetsbyggende perspektiv på arbeidet og jobber
  for å styrke det frivillige engasjementet
 • Du har gode formidlingsevner og ønsker å formidle det kristne budskapet i møte ungdom
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er medlem av Den norske kirke
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god kjennskap til bruk av sosiale medier og ulike dataverktøy
 • Det er ønskelig med erfaring fra musikalsk arbeid og gjerne korvirksomhet
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å planlegge og arbeide selvstendig
 • Du har hjerte for barn og ungdom, og gode formidlingsevner i møte med dem
 • Du er en relasjonsbygger
 • Du har god arbeidskapasitet

Vi vil legge vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Stimulerende og humørfylt fellesskap med stab og frivillige
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

 

Kontaktinformasjon

Merete Fossli, daglig leder, 922 37 463, mf446@kirken.no

Maud Kari Berntsen, personalsjef, 920 54 272, mb986@kirken.no

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heggedal
Publisert 2022-07-13
Søknadsfrist 2022-08-09
Stillingstype Vikariat. Heltid. 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger