Diakon / diakonimedarbeider

Drøbak og Frogn menighet

Drøbak og Frogn menighet ligger i Frogn kommune med ca. 15.000 innbyggere. Menigheten har årlig rundt 100 konfirmanter og et ungdomsarbeid i vekst, godt ledet av kateket og frivillige ungdomsledere. Positiv kontakt med hjemmene er en viktig del av vårt arbeid. Som kirke vil vi møte ungdommene «der de er i livet» med kristen nestekjærlighet, profesjonalitet og en åpen dør. Vi vil skape tillit, senke terskler og gi rom for samtale om troen og livet. Raushet, omsorg og respekt skal prege vårt arbeid.
Stillingen som diakon/diakonimedarbeider er ledig. Vår nye medarbeider vil få et tett faglig samarbeid med kateket, tre prester, menighetspedagog, prostidiakon og andre diakoner i prostiet.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle menighetens diakonale arbeid med særlig vekt på ungdomsdiakoni
 • Frivillighetskoordinator med ansvar for menighetens satsing på frivillige medarbeidere
 • Tverrgående diakonale oppgaver knyttet til misjon, grønn kirke, bærekraftsmålene etc.
 • Delta sammen med øvrige ansatte og frivillige i gudstjenesteliv, trosopplæring og annet menighetsarbeid etter behov
 • Samarbeid med skoler, helsetjeneste, kultur, politi, kristne ungdomsorganisasjoner etc.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i hht til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner eller diakonimedarbeidere i dnk. Søkere med annen relevant høyskoleutdanning og erfaring vil også bli tatt i betraktning.
 • Erfaring fra arbeid med barn- og unge
 • Kjennskap til dagens ungdomskultur og forebyggende tiltak for ungdom i offentlig og privat sektor, som f.eks. skole, fritid, helsetjeneste, ungdomspsykiatri, politi, ungdomsorganisasjoner etc.
 • Gode kommunikasjonsevner og interesse for å bruke kirkens digitale verktøy og sosiale medier
Personlige egenskaper
 • Brenner for ungdomsdiakoni og ser din tjeneste som et menighetsbyggende arbeid
 • Kontaktskapende og relasjonsbyggende, særlig i møte med ungdom
 • Evne til å formidle evangeliet i praksis overfor både unge og eldre
 • Handlingsorientert, utadrettet og fleksibel, med evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og/eller forebyggende arbeid, samt personlig egnethet og motivasjon for stillingen, vil bli tillagt stor vekt ved vurdering av kandidat og ved valg mellom diakonimedarbeider og diakon.
Vi tilbyr
 • Rom for å tenke nytt og kreativt om vårt diakonale arbeid for ulike aldersgrupper
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver du selv kan være med å forme og videreutvikle

Annet

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Godkjent politiattest kreves ved tilsetting
 • Du må påregne kvelds- og helgearbeid
 • Du må disponere egen bil

 

Kontaktinformasjon:

Per Ørjan Aaslid
Kirkeverge
 +47 90 40 98 16
Arbeidsgiver Drøbak og Frogn menighet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Publisert 2022-07-07
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drøbak og Frogn menighet
Dyrløkkebakken 1
1448 Drøbak
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger