Sokneprest i Tromsøysund

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Tromsøysund sokn (Ishavskatedralen), og søker en åpen og samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet, og delta med interesse og engasjement for å videreutvikle Tromsdalen kirke, som møtested for mennesker fra hele verden.

Stillingen har Tromsøysund sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Tromsø kommune har ca. 77.000 innbyggere. Tromsøysund sokn er en del av Tromsø by og ligger på fastlandssiden av Tromsø kommune. Her er du tett på alt av kultur og natur, fjellturer og kafeer. I soknet det både etablert bebyggelse, nye bydeler og distrikt.

Om lag 9200 personer er medlemmer av Den norske kirke i soknet, i underkant av 70% av befolkningen.
Tromsdalen kirke er også kjent som Ishavskatedralen, et landemerke for Tromsø by, kjent i inn- og utland og besøkt av mer enn 100.000 turister årlig. Det er også gudstjenester i Ramfjord, ca. 30 min. kjøretur fra Tromsdalen. Menigheten har et helt nytt menighetshus med menighetssaler og kontorfellesskap sammen med Ullsfjord sokn og menighetens egne ansatte. Menighetshuset ligger like ved Tromsdalen kirke.

I menighetshuset har følgende stillinger kontor: Sokneprest i Tromsøysund, sokneprest Ullsfjord, prostiprest, kantor i Tromsøysund, kantor i Ullsfjord (20%), kateket, diakon, trosopplærer og 3 menighetsansatte i administrative stillinger. Kirketjener har kontor i kirka. Stabsmøter ledes av stabskoordinator, som er felles for Tromsøysund og Ullsfjord.

Tromsøysund menighet har gudstjeneste på alle søndager og de fleste helligdager. Det er god oppslutning om dåp og konfirmasjon. I tillegg er kirken et populært besøksmål for turister og en viktig kultur- og konsertkirke. Kirkens arkitektur er spektakulær, og kirkerommet er et godt gudstjenesterom. Kirken er i god stand og rommer også gode lokaler for menighetsarbeid.

Den som søker skal ivareta menighetens medlemmer ved å lede gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er ønskelig med en prest som viser interesse og engasjement for Tromsdalen kirke som møtested for besøkende. Det er ofte høyt tempo og mye som skjer rundt kirka. En må kunne samarbeide godt med resten av staben, med menighetsråd og frivillige i menigheten.

Soknepresten sitter i Tromsøysund menighetsråd, og er leder av prestetjenesten i soknet. Soknepresten koordinerer også de tre prestene i arbeidsfellesskapet. Tjenesteuker fordeles på de tre prestene. Det er jevnlig andakter på institusjon for eldre.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest
 • Utvikle Tromsdalen kirke, Ishavskatedralen, som en viktig kirke i Tromsø by og for kirkens besøkende.
 • Ta del i menighetens samlede arbeid.
Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller
  utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk
  fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Evne til å ta initiativ og god gjennomføringsevne
 • God forkynner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • En prest som bygger fellesskap
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 Sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr. år.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i
  lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

 Tromsø Domprosti består av:

 11 sokn:
Tromsø Domkirke, Elverhøy, Grønnåsen, Hillesøy, Karlsøy, Kroken, Kvaløy, Sandnessund, Svalbard, Tromsøysund og Ullsfjord

Fellesråd:
Tromsø og Karlsøy. Svalbard har kirkeråd

Se også lokale nettsider

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
 
Stig Lægdene
Domprost
 977 00 312
 stig.legdene@kirken.tromso.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hans Nilsens veg 28B, 9020 Tromsdalen
Publisert 2022-07-06
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger