Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Fore og Meløy

Har du lyst til å være prest i vakre Meløy?

Som sokneprest i Fore og Meløy sokn vil du ha base på kommunesenteret Ørnes og samarbeide med sokneprest i Halsa og Glomfjord, samt en stab med kirkeverge, sekretær, organist, diakoniarbeider, menighetspedagog og kirketjenere. 

Meløy kalles «den stille fjerding» - du vil møte vakker nordlandsnatur og ha nær kontakt med store og små lokalsamfunn, variert næringsliv og et rikt kulturliv. Meløy kommune ligger naturskjønt til helt nord på Helgelandskysten, med isbreen Svartisen som nærmeste nabo. Du kan lese mer om nasjonalparkkommunen med sine høye, alpine fjell og 755 små og store øyer her: https://www.meloy.kommune.no/

Meløy kommune har 6 400 innbyggere og rundt 3 800 av dem bor i Fore og Meløy sokn. Ørnes er kommunens trafikknutepunkt for båt og ferge, og her er det videregående skole, helsetilbud og en rekke virksomheter. Ikke langt unna ligger tettstedet Glomfjord med skoletilbud og småbypreg, samt en av Nordlands største industriparker. Det er god kontakt og godt samarbeid med skoler og barnehager i området, og med kommunale institusjoner. Meløy kommune har god tradisjon for mottak av flyktninger og her bidrar også menighetene. De har også et aktivt frikirkelig miljø og det er gode tradisjoner for samarbeid.

Fore og Meløy sokn er en del av Bodø domprosti som består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for gudstjenester i Fore kirke, Meløy kirke, Bolga bedehus, Støtt bedehus og Ørnes menighetshus som er faste gudstjenestesteder. Fore kirke har mest aktivitet, men også i øysamfunnene er gudstjenestene viktige møtesteder
 • Deltar i konfirmantundervisning og trosopplæring i samarbeid med menighetspedagog som leder denne virksomheten
 • Videreutvikle engasjement for barn og unge, og skape gode og inkluderende fellesskap
 • Bidra til å skape gode møteplasser for å fremme vekst i menigheten
 • Kontorfellesskap på Ørnes sammen med øvrige ansatte med jevnlige stabsmøter
 • Tjeneste på sykehjem med gudstjeneste og sjelesorg i samarbeid med diakoniarbeider. Det er godt samarbeid med frikirken og pinsemenigheten om betjeningen av institusjonene
 • Medlem i Fore og Meløy menighetsråd
 • Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap og lokale ordninger. Det er to prester i Meløy kommune som samarbeider nært og avlaster hverandre
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk. Bokmål er målform i skole og kirke.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss:

 • en prest som deler menighetens visjon om en åpen og inkluderende folkekirke
 • en prest som kan samarbeide, kommunisere og være fleksibel i møte med ulike oppgaver, og i møte med ansatte og frivillige i menigheten
 • en prest som vil bli kjent med Meløyfjerdingene og bygge fellesskap i kirka

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Annet:

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestested kan forekomme.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med HR-avdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Bodø domprosti
Bodø domprosti består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

 

Kontaktinformasjon:

Svein Valle
Domprost
 41258625
 sv679@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kystveien 4, 8150 Ørnes
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Arbeidsliv

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger