Sokneprest i Indre Helgeland prosti med tjenestested Nord-Rana sokn

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Det er ledig 100 % stilling som sokneprest i Nord-Rana sokn i Mo i Rana.

Ønsker du en variert prestetjeneste i en nordnorsk folkekirkemenighet, gode kollegaer, nær veksling mellom by og land og storslått natur? Da kan stillingen som sokneprest i Nord-Rana være noe for deg!

Soknepresten i Nord-Rana har spennende og givende arbeidshverdager og ansvarsområder. Soknet kjennetegnes som en tradisjonell folkekirkemenighet med et mangfoldig arbeid, og soknepresten må kunne arbeide med alle aldersgrupper. Soknepresten er en del av et større team som består av organist, kirketjener, menighetspedagog/kateket og diakonmedarbeider/diakon - alle i 100 % stilling. Det er et nært samarbeid med Sjona sokn i tillegg til de øvrige soknene innenfor Rana kirkelige fellesråd (Gruben, Røssvoll, Nevernes og Mo). 

Soknepresten har ansvar for det allsidige gudstjenestelivet i menigheten, hvor bl.a. trosopplæring, konfirmantarbeid og diakoni er inkludert. Trosopplæringen er godt innarbeidet med tiltak av nasjonal og lokal art som gjennomføres jevnlig, hvor soknepresten er delaktig. I Rana kirkelige fellesråd er det i tillegg to stillinger innenfor trosopplæringen, og samarbeidet er godt. «Kirkebakken kulturbarnehage» ligger like ved Ytteren kirke, og menigheten har et nært og godt samarbeid med denne.  

Soknepresten deltar i konfirmantarbeidet i samarbeid med menighetspedagog/kateket. Det foreligger gode planer og det er tradisjon for godt konfirmant-samarbeid innenfor hele Rana kirkelige fellesråd. I forbindelse med diakoniarbeidet holdes det jevnlig andakter på sykehjem i samarbeid med diakonmedarbeider/diakon. Begravelser gjøres normalt innenfor fellesrådsområdet med en ordning som fordeler antallet nokså likt på alle prestene, som for tiden består av seks stillingshjemler + prostiprest. 
Se https://rana.kirken.no/ for mer informasjon om Kirken i Rana og Nord-Rana menighet.

Litt om kirke og Rana kommune.
Ytteren kirke ble bygget i 1977 og er en arbeidskirke med allsidige lokaler for menighetsarbeidet. Kontorene for soknets ansatte er i samme bygg. Nord-Rana ligger i Rana kommune med mer enn 26 000 innbyggere. Det er en vidstrakt kommune med gode tilbud for både friluftsliv, byliv og arbeidsliv. Kommunen grenser til Saltfjellet og Polarsirkelen i nord, og naturen er storslått. Fjell og fjord gir et vell av muligheter både sommer og vinter, og det er et aktivt friluftsmiljø i kommunen. I vest ligger den flotte Helgelandskysten med gode muligheter for sjøliv og havfiske. Mo industripark har vokst frem i fotsporene etter det tidligere jernverket, og omfatter et variert tilfang av næringsvirksomheter. Byen har rike kompetansemiljøer, blant annet innen industrifag, data, utdanning og kultur. Nasjonalbiblioteket og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen. Mo i Rana er også sete for fylkesbibliotek, distriktsmusikere og sydsamisk teater, og Statens innkrevingssentral har tilhold i byen. Her er også Campus Helgeland som er tilknyttet Nord universitet. Rana har sykehus, kulturskole, kino, muséer og et rikt sang-, dans- og foreningsliv. Alpinanlegg, badeland, idrettshall og fotballbaner brukes aktivt av både barn og voksne. I Nord-Rana sokn er det tre skolekretser: Selfors, Ytteren og Båsmoen.
Se lenken for film om Rana kommune:
https://www.youtube.com/watch?v=CCEg1EQDBA4&app=desktop 

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede gudstjenestelivet
 • Utøve kirkelige handlinger
 • Delta i menighetsråd og samarbeide i det kirkelige arbeidet
 • Konfirmantundervisning i samarbeid med menighetspedagog/kateket. Det er ca. 70 konfirmanter årlig i Nord-Rana
 • Delta i trosopplæring og diakonalt arbeid med menighetspedagog/kateket, trosopplæringsteamet i Rana kirkelige fellesråd og diakonimedarbeider/diakon
 • Samarbeide og administrere frivillige
 • Delta i beredskapsordningen
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
Personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • Engasjement for et inkluderende menighetsliv
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner
 • Evne til å arbeide med alle aldersgrupper
 • God evne til å organisere og planlegge
 • Selvstendig og initiativrik
 • Bidra positivt inn i prostifellesskapet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø med mange engasjerte arbeidskollegaer
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555, sokneprest
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

Annet

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand,

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Kontaktinformasjon:

Karianne Egeberg Gullfjell
Prost i Indre Helgeland
 +47 479 74 841
 karianne.egeberg.gullfjell@rana.kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 +47 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger