Sokneprest i Ofoten prosti med tjenestested Bjerkvik

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Innerst i Ofoten og helt nord i Narvik kommune ligger Bjerkvik sokn med sine ca. 1 500 innbyggere.  Det er her vi har behov for deg som sokneprest, i et sokn der det sies at de er "kretsmestere i kirkekaffe". 

Soknet ligger omtrent 40 minutters kjøretur fra Evenes lufthavn, og ca. 15 minutters kjøretur fra Narvik sentrum. I Narvik er det togforbindelse med Kiruna i Sverige.
Bjerkvik kan by på gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis både ved sjø og fjell. Det er et rikt kulturliv, med mange aktiviteter, lag og foreninger.

Bjerkvik kirke er en langkirke fra 1955. Den ble bygget etter at Bjerkvik skolekapell ble ødelagt i krigshandlingene i 1940. Gravlunden ligger like ved kirken og blir betjent fra Narvik.

Soknepresten vil ha hovedansvaret for konfirmantundervisningen. I Bjerkvik skjer undervisningen delvis i samarbeid med Narvik sokn, men med egne samlinger for konfirmantene i Bjerkvik kirke. Soknepresten har også en sentral rolle i trosopplæringsarbeidet.

De aller fleste gudstjenester holdes i Bjerkvik kirke, men det er også tradisjon for friluftsgudstjeneste i Vassdalen, samt regelmessige nattverdsgudstjenester/andakter ved sykehjemmet Ellas Minne. På Ellas Minne er det etablert prestekontor.

Soknepresten i Bjerkvik vil få et særlig ansvar for å følge opp og koordinere prestetjeneste ved sykehjem i Narvik og Ankenes sokn, i tillegg til Ellas Minne.

Menighetskoordinator i Narvik samordner kirkelige tjenester. Ellers er Bjerkvik sokn betjent av kirketjener og organist i deltidsstillinger.  
Trosopplæringsarbeidet er godt innarbeidet, og Bjerkvik har ca. 10 % trosopplæringsressurs gjennom samarbeidet med de øvrige soknene i Narvik fellesrådsområde. I Bjerkvik sokn drives det barneklubb og det er stor oppslutning om familiedager i kirkens regi.

Det er god kirkesøkning til gudstjenestene, og Bjerkvik har i mange år hatt meget oppegående menighetsråd.    

Ofoten prosti består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag-Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Evenes, Narvik og Hamarøy.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Sete i menighetsrådet
 • Jevnlige andakter på institusjoner
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner

Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
Praktisk teologisk utdanning
Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en engasjert sokneprest med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner til allsidig prestetjeneste i et interessant og variert område. 

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid
 • Evnen til å motivere og inspirere

  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. 
Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

Annet:

Bokmål er målform i skole og kirke.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med HR-avdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet.
- Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke.
- Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv.
- Vår visjon er ”Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet” .

 

Kontaktinformasjon:

Jan Egil Ingebretsen
Prosti i Ofoten prosti
 +47 959 30 114
 ji863@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 0047 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Prestjordveien 2, 8530 Bjerkvik
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger