Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med Lurøy, Træna og Aldersund som tjenestested

Sør-Hålogaland bispedømme

I Petter Dass sine fotefar . . . .
Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo !

Det er her - midt i Norge - ute ved havet - midt i et vell av øyer, holmer og skjær vi nå trenger en sokneprest som er glad i folk og trives på kysten.

Soknepresten vil gjøre tjeneste i Lurøy, Træna og Aldersund sokn, men ha Lurøy sokn som sitt tjenestested. Aldersund og Træna sokn vil være nærliggende arbeidsområder. De tre soknene faller geografisk sammen med Lurøy og Træna kommuner og det vil være naturlig for prestene å samarbeide om tjenesteuker og ulike arbeidsoppgaver i soknene. I Lurøy kommune bor det ca. 2 000 innbyggere, og i Træna kommune ca. 460. Bosettingen er spredt på en del større og mindre øysamfunn, samt Lurøy fastland. Til prostesetet i Sandnessjøen og til Bodø er det hurtigbåtforbindelse. Til Mo i Rana kommer man seg med ferge og en times kjøring med bil. Både i Mo i Rana og i Sandnessjøen er det flyplass med flere daglige avganger både nordover og sørover.

Lurøy kommune har to sokn, Aldersund og Lurøy, mens Træna består av ett sokn. Soknepresten vil sitte i Lurøy menighetsråd og Lurøy fellesråd.
Den kirkelige bemanningen består av to prester i 100 % stilling, samt to trosopplærere, organister, kirkeverger i Lurøy og Træna - i ulike deltidsstillinger. Menighetene i Lurøy har også menighetssekretær i 50% stilling, i tillegg er det kirketjenere knyttet til alle de 6 kirkene i soknene. Alle de tre menighetene har misjonsavtaler.

Det meste av Lurøy kommunes administrasjon befinner seg på Rådhuset. Det er sykehjem på Onøy og på Træna, ellers er det aldersinstitusjoner i flere av kretsene. Sykehjemmet og aldersinstitusjonene i Lurøy dekkes av en andaktstjeneste hvor begge prestene deltar. Kontakten med skoler og barnehager er god, med bl.a. kirkebesøk for skoleelevene. Prestene er sammen om konfirmantundervisningen som er lagt opp med fellessamlinger for alle konfirmantene, samt en fantastisk leir på Træna sammen med konfirmantene fra Nesna.

Det er et godt samarbeid med Lovund/Træna Frikirke som hvert år arrangeres det friluftsleirer sammen med oss, samt fellesgudstjenester. På Lovund er det en fast fellesgudstjeneste om høsten og en om våren.
Det er 6 kirker og til sammen 12 prekensteder i soknene. Lurøy kirke og Træna kirke er de to opprinnelige hovedkirkene, men nå er det også egne kirker i Aldersund, på Moflag og Lovund. På Selvær ligger Fiskernes kapell. Kirkene er jevnt over i god stand.

Den nye presten må være innstilt på en del reisevirksomhet, både til gudstjenester og i andre sammenhenger. Ved kirkelige handlinger i Træna overnatter man. Overalt blir man møtt med åpenhet og gjestfrihet. 3 ganger i halvåret samles prestene til tjenestekonferanser i Sandnessjøen, hvor prostekontoret ligger. 

OVF eier en prestebolig som ligger sentralt på Onøy, den kan leies av presten. Boligen er et vakkert nordlandshus fra 1825 med et boareal på 240m2, fordelt på 2 etasjer.    I første etasje er det gang, kjøkken, bad, vaskerom og to stuer. I andre etasje er det seks soverom og bad. Rundt huset er det tre mål hage, og det følger garasje, stabbur og naust med boligen. Se link https://ovf.no/presteboliger/lur%C3%B8y-prestebolig

Den som kommer som prest til Lurøy og Træna vil bli godt tatt imot og møte spennende utfordringer sammen med gode kollegaer.

 

Arbeidsoppgaver
 • Utøve kirkelige handlinger 
 • Andaktstjeneste på sykehjemmet og aldersinstitusjonene i Lurøy hvor begge prestene deltar
 • Konfirmantundervisning i samarbeid med prest
 • Delta i beredskapsordningen
 • Friluftsleirer og fellesgudstjenester i samarbeid med Lovund/Træna frikirke
 • Noe reisevirksomhet
 • Soknepresten vil sitte i Lurøy menighetsråd og Lurøy fellesråd
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • En folkelig prest som er kontaktskapende og relasjonsbyggende
 • Engasjement for et inkluderende menighetsliv
 • Trosopplærings- og konfirmantarbeidkompetanse
 • En prest som tåler vann

For å bli tilsatt må du ha sertifikat og disponere egen bil

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest 
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Annet:

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested

Bokmål er målform i skole og kirke

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest)

 

Visjon: Folkekirka i Sør-Hålogaland – ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet

Nord-Helgeland prosti
Nord-Helgeland prosti er den nordre delen av Helgeland, på grensen mot Meløy, midt i Sør-Hålogaland bispedømme.
Prostiet består av soknene Aldersund, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Tjøtta og Træna. Fellesrådene i prostiet er Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Rune Ertzeid
Prost
 954 34589
 OLAV.ERTZEID@ALSTAHAUG.KOMMUNE.NO
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 992 33246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lurøy rådhus, Onøy, 8766 Lurøy
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger