Kateket/kyrkjelydspedagog (2 stillinger)

Alver kyrkjelege fellesråd

Overordnet beskrivelse av stillingen og virksomheten:

Har du eit ønske om å gi Jesus vidare til nye generasjonar? Vi søker etter deg som med engasjement og tryggheit kan ta ansvar for å leie og utvikle undervisningsarbeidet for konfirmantar og ungdom.

Alver kyrkjelege fellesråd har ledig 2 stillingar som kateket/kyrkjelydspedagog, i Knarvik sokn (inntil 80%) og Osterfjorden/Lindås sokn (inntil 100%). Begge stillingane vil i hovudsak ha ansvaret for konfirmantarbeidet i sokna, men det er også viktig å arbeide med leiartrening og anna ungdomsarbeid.

Om sokna:
Alver kyrkjelege fellesråd vart etablert i 2020 og består av 5 sokn med tilsaman 35 tilsette og 8 prestar. Alver kommune har om lag 30.000 innbyggarar og ca 75% er medlemmer i DNK. Kommunen består av både av bygder og bygdebyar og mange pendlar til Bergen. For meir informasjon om fellesråd og sokn – sjå nettsidene kyrkja.no/alver.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovudansvar for konfirmantarbeidet og alt av administrasjon og informasjonsarbeid som følgjer dette.
 • Planlegging og gjennomføring av konfirmantundervisning.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangement, leir og gudstenester for konfirmanter i samarbeid med kollegaer og frivillige.
 • Rekruttering til og gjennomføring av leiartrening for ungdom
 • Oppfølging av anna ungdomsarbeid etter avtale lokalt i sokna
 • Rekruttering, kontakt og oppfølging av frivillige medarbeidarar innanfor eksisterande konfirmant- og ungdomsarbeid .
 • Profileringsarbeid og andre fellesoppgåver i kyrkjestabane etter nærare avtale.
 • Ta del i fagleg og tverrfagleg samarbeid i fellesrådsområdet.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med tenestordning for kateketar eller anna relevant utdanning (pedagogisk og kristendomsfagleg erfaring/utdanning)
 • Relevant erfaring frå barne- og ungdomsarbeid
Personlige egenskaper
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Evner å arbeide sjølvstendig, men også vere god i teamarbeid
 • Evne til initiativ og gjennomføring
 • Ser og utfordrar frivillige
 • Kommuniserer godt i samtalar og gjennom sosiale medie
 • Det vil bli lagt vekt på at den som vert tilsett er personleg eigna
Vi tilbyr
 • Løn etter tariffavtale for kyrkjeleg sektor.
 • Obligatorisk medlemskap i KLP (2%).
 • Vi tilbyr også tenestetelefon og moderne IKT-løysingar.

Anna:

 • Søkjarar må ha førarkort og disponere bil.
 • Du må vere medlem av Den norske kyrkja
 • Vi krev politiattest.

 

Dei tre kommunane Lindås, Meland og Radøy i Nordhordland slo seg saman til Alver kommune frå årsskiftet 2020, og då vart også dei kyrkjelege fellesråda til Alver kyrkjelege fellesråd.
Alver har fem sokn, og pr 2021 eit medlemstal på rundt 23.000; som er 76% av folketalet. 
Kvart av sokna har eigne kontor, det same har fellesrådsadministrasjon. Det er også ei driftsavdeling som har ansvar for kyrkjegardar og kyrkjebygg. Nettside: Kyrkja.no/alver

 

Kontaktinformasjon:

John Fredrik Wallace
 
 48284872
Arbeidsgiver Alver kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Knarvik kyrkje, Lonsvegen 100, 5914 Isdalstø
Publisert 2022-06-28
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 80 og 100%
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Alver kyrkjelege fellesråd
Lonsvegen 1
5914 Isdalstø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger