Sokneprest i Lardal - Larvik prosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Soknepresten i Lardal har Larvik prosti som tjenestedistrikt og Lardal som tjenestested.


Vi ser etter en raus, romslig og imøtekommende prest som vil være positivt til stede i lokalsamfunnet.
 
Mer om stillingen og dens innhold:

Soknepresten har primært ansvar for gravferd innenfor soknet, og vielser fordeles mellom prestene i prostiet. Beredskapsområdet er for tiden Sandefjord og Larvik prosti.
Lardal var fram til utgangen av 2017 en egen kommune og er nå en del av Larvik kommune. Lardal grenser mot Viken (gamle Buskerud) og Hvittingfoss i nord og mot Hvarnes i sør. Lardal er sentralt plassert med ca en time reise til Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Skien, Porsgrunn og Kongsberg. Det er flott natur i området og gode muligheter for friluftsliv sommer og vinter.
Lardal sokn har tre vakre og velholdte kirker. Styrvoll og Hem har middelalderkirker og Svarstad kirke er fra 1657. Det er gudstjeneste i kirkene i 3 av 4 søndager og flest i Svarstad som er den største. Det er 1800 som er medlem av Den norske kirke i soknet.


Svarstad er sentrum i området med barne- og ungdomsskole, eldreinstitusjoner og butikker. Kirkekontoret ligger også i Svarstad. Menighetene betjenes av diakoniarbeider i 70 % stilling, organist i 70 %, kateket i 50 %stilling, tre kirketjenere/gravplassarbeidere i kombinerte stillinger på henholdsvis 90, 50 og 10 % Det er vedtatt trosopplæringsplan. Lardal kantori er veldrevet og har for tiden rundt 35 medlemmer.


I Svarstad er det pinsemenigheter og en menighet tilknyttet De frie evangeliske forsamlinger. Det er noe samarbeid med disse menighetene.
Folkekirken står sterkt. Det er et godt utgangspunkt å jobbe ut fra. Mange er glad i kirken sin og det er forholdsvis god oppslutning om de kirkelige handlingene.


Menighetene ønsker seg en raus, romslig og imøtekommende prest som vil være positivt til stede i lokalsamfunnet. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Delta i trosopplæring
 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Fast medlem av Lardal menighetsråd
 • Stabsledelse
 • Jevnlige andakter på sykehjem
 • Kontakt med Skrim sportskapell
 • Inngå i beredskapsordning i bispedømmet 
Kvalifikasjoner
 • Teologi/livssynsfag
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Personlige egenskaper
 • Trygg, raus og imøtekommende
 • Ha initiativ og gjennomføringsevne
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Kan jobbe godt i team, samtidig som man også trives med å jobbe selvstendig. God til å formidle, inspirere, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 – sokneprest iht KA tariff
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort.
 • Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25

 

Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med til sammen ca 47 000 innbygger hvorav 31 400 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv.

Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!".  Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring.

Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdien av godt samarbeid med ansatte, råd, kirkelige organisasjoner og frivillige.

 

Kontaktinformasjon:

Sølvi Kristin Lewin
Prost Larvik
 992 32 148
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 459 68 783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Svarstad kirke, Lågaveien 22, 3275 Svarstad
Publisert 2022-06-27
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger