Sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Drøbak og Frogn sokn

Den norske kirke, Borg bispedømme

Er du en samlende leder som kan profilere kirken i lokalmiljøet på en god måte?

Søndre Follo prosti ser etter ny sokneprest som kan være en samlende leder for menigheten i Drøbak og Frogn, og som kan profilere kirken i lokalmiljøet på en god måte. Menighetsrådets strategiplan for de kommende årene legger vekt på å styrke frivillig arbeid, utadrettet kommunikasjon og å skape rom for tro. Den nye soknepresten vil aktivt ta del i dette arbeidet.

Soknepresten leder og koordinerer prestetjenesten i menigheten og har sete i Drøbak og Frogn menighetsråd. Dette rådet har også fellesrådsfunksjoner da det kun er ett sokn i kommunen.

Her er det fint å være prest:
- Drøbak og Frogn er et godt sted å bo, med et godt og variert kultur- og fritidstilbud til alle aldersgrupper
- Det er en landlig kommune nær fjorden, og likevel med kort vei til Oslo
- Det er god prestedekning og god faglig bredde i staben 

Drøbak og Frogn menighet omfatter hele Frogn kommune og har ca. 16 000 innbyggere. . Menigheten har to vakre kirker med tilhørende kirkegårder. Drøbak kirke fra 1776 er byens stolthet og samler mye folk til både konserter, gudstjenester, gravferd og vielser. Frogn kirke fra 1999 ligger landlig til på et gammelt kirkested. På flerbrukshuset Smia er det utviklet egne Smia-gudstjenester med et nytt og moderne uttrykk. I prostiet er det til sammen 13 prester, samt prosten, som møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger.

Kirken i Frogn har et godt omdømme i lokalmiljøet, og medlemsandelen i Den norske kirke er på 66%. I 2021 var det 100 gravferder, 17 vigsler og 115 konfirmanter.

Disse vil samarbeide med deg og her får du kontorplass:
Staben består av tre prester, to kirkemusikere, menighetspedagog, kateket, diakon, prostidiakon, tre kirkegårdsarbeidere/kirketjenere, saksbehandler, sekretær og kirkeverge. Kirkekontoret holder til i moderne lokaler i Smia Flerbrukshus, som også rommer mange av menighetens aktiviteter

Les mer om oss på vår hjemmeside: https://kirken.no/frogn/ 
og Facebook: Kirken i Drøbak og Frogn

 

Målform i tjenesten er bokmål.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jmfr. Offentlighetsloven §25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og koordinere prestetjenesten 
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Sete i Drøbak og Frogn menighetsråd
 • Delta i konfirmantarbeid, trosopplæring og skole/kirkesamarbeid
 • Annet menighetsutviklende arbeid
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol. eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Evne til å være en samlende leder som kan profilere kirken i lokalmiljøet på en god måte.
 • Gode kommunikasjonsevner og vilje til og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Søndre Follo prosti ligger i Akershus fylke mot Oslofjorden mellom Oslo og Østfold, og består av de fire kommunene og fellesrådsdistriktene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Prostiet er inndelt i 11 sokn med ca. 47 000 medlemmer i Den norske kirke, av en befolkning på ca. 69.000. Folketallet er økende. Det er korte avstander og gode kommunikasjonsforhold i prostiet, og mot Oslo og Østfold.

 

Kontaktinformasjon:

Kjerstin Jensen
Prost
 +47 99714007
 kj395@kirken.no
 
Tormod van der Hagen
Personalsjef
 +47 40453540
 th953@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Dyrløkkebakken 1, 1440 Drøbak
Publisert 2022-06-22
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger