Sokneprest i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Varteig sokn

Den norske kirke, Borg bispedømme

Er du en allsidig prest som liker å jobbe med ulike aldersgrupper og et bredt spekter av arbeidsoppgaver? Da kan stillingen som sokneprest i Varteig være en fin mulighet.

Menighetene i Varteig søker etter ny sokneprest som er en trygg liturg, som kan være en samlende og selvstendig menighetsbygger og som liker å samarbeide med ansatte og frivillige. Menighetens barne- og ungdomsarbeid er utstrakt og godt, og den nye soknepresten må være interessert i og like å arbeide med barn og unge. Vi ønsker at kirken skal være inkluderende og en god møteplass for mennesker i alle aldere og i ulike livsfaser, og soknepresten må ta aktivt del i arbeidet med dette.  

Her er det fint å være prest:
- Vakker skjærgård og rike muligheter for friluftsliv i skog og mark
- Kirken er viktig i bygda, og det er sterke og gode tradisjoner knyttet til kirken
- Varteig er et oversiktlig sokn, med korte avstander
- Det er god dugnadsånd i bygd og menighet
- Stillingen er selvstendig med en liten stab å samarbeide med, samtidig som presten er del av et større kontorfellesskap ved kirkekontoret i Sarpsborg 
- Sarpsborg kommune har en vakker skjærgård og Varteig byr på rike muligheter for friluftsliv i skog og mark

Soknepresten har sete i Varteig menighetsråd som er et felles råd for de to kirkene Varteig og Hafslundsøy. Varteig kirke er en vakker trekirke som ligger sentralt i Varteig,  mens Hafslundsøy er en moderne arbeidskirke som ble bygget og realisert etter frivillig lokalt initiativ. Bygget rommer mange ulike aktiviteter og møtepunkt, og ligger sentrumsnært på Hafslundsøy med korte avstander til boligområder med større og mindre eneboliger og flermannsboliger. Sarpsborg, som er nærmeste by ligger 10 minutters kjøretur unna. 

Disse vil du samarbeide med:
Staben består av sokneprest,  trosopplæringsmedarbeider,  organist,  kirketjener og daglig leder som deles med Sarpsborg menighet.  Det er felles kontor med menighetene i Sarpsborg som er lokalisert i Råkilveien 2 i Sarpsborg.

Varteig sokn har 3747 medlemmer.  Sarpsborg kommune som Varteig er en del av,  har 57.000 innbygger og ligger sentralt i tidligere Østfold fylke,  med kort vei til Fredrikstad,  Halden og Moss,  samt til Strømstad.  

Vil du vite mer om oss? Se presentasjonsvideo her

Se også våre nettsider: www.kirken.no/sarpsborg-ost
Facebook: Varteig og Hafslundsøy menighet  

 

Målform i tjenesten er bokmål. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m. samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i en beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmfr. offentlighetsloven § 25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 • Delta i konfirmantarbeid, trosopplæring og skole/kirkesamarbeid
 • Sete i Varteig menighetsråd
 • Annet menighetsutviklende arbeid 
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Delta i arbeidsveiledning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke 
 • Cand.theol eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning 
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Trygg og allsidig liturg
 • Samlende menighetsbygger
 • Evne til å arbeide selvstendig -  samt vilje og evne til samarbeide med stab og frivillige
 • Samhandler godt med alle aldersgrupper, og må være interessert i å arbeide med barn og unge 
 • Gode kommunikasjonsevner og interesse for å bruke kirkens digitale verktøy og sosiale medier
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter KAs lønnsregulativ  
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Åndelig veiledning 
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Søndre Borgesyssel prosti omfatter kommunene Sarpsborg og Halden i sørlige del av gamle Østfold fylke. Området byr på en vakker skjærgård, flotte turområder i skog mark, 2 hyggelige byer med rikt kulturliv.  Det er 2 fellesråd og 16 sokn, og  20 kirker pluss Kurlandkirken som er et menighetseid kapell.

Det er  21 presser medregnet 3 Fengselsprest er. I tillegg har Kalnes sykehus sine prester.  Innbyggertallet er omkring 90.000 hvorav 67 prosent er medlemmer I Den Norske kirke.

 

Kontaktinformasjon:

Espen Feilberg Jacobsen
Prost
 +47 99107224
 prost.sarpsborg@kirken.no
 
Tormod van der Hagen
Personalsjef
 +47 40453540
 th953@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Publisert 2022-06-22
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger