Sokneprest i Bamble prosti med Kragerø sokn og Skåtøy sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Kragerø/Skåtøy sokn har stabsfellesskap med de øvrige tre soknene i kommunen og deler stillingsressurser med disse, bla. menighetssekretær og trosopplærer. Kragerø kirke har egen kantor, og kantoren i Skåtøy kirke gjør også tjeneste i Støle kirke. I Kragerø menighet er det 50% ungdomsdiakonstilling. Kragerø er prostesete.
Kragerø/Skåtøy menighet er opptatt av å være en åpen og inkluderende kirke for alle, der livserfaringer og troen på Jesus holdes sammen. Det skal være lav terskel inn til og takhøyde i menighetsfellesskapet. Musikk- og kulturlivet er viktig i begge menigheter. En trofast kjerne av frivillige utfører klokkertjeneste og er kirkeverter ved gudstjenester, og bidrar i menighetens trosopplæring og annet menighetsarbeid. Kragerø menighetsråd har flere underutvalg og komiteer.

Gudstjenesteliv
Kragerø menighet har 55 forordnede gudstjenester på søn- og helligdager, 4 av disse som fellesgudstjenester i andre sokn, som friluftsgudstjenester i skjærgården. Det er en gudstjeneste i måneden i Skåtøy kirke, samt gudstjenester på enkelte helligdager. Folk i menigheten er glad i kirken sin og i å feire gudstjeneste sammen. Størst oppslutning om gudstjenester er det ved høytider og merkedager. Gudstjenester tilrettelagt for barn er som oftest knyttet til trosopplæringstiltak. Det er kirke- og skole/barnehagesamarbeid til jul og påske.

Menighetenes satsingsområder
Varierte og relevante gudstjenester. Økt oppslutning om gudstjenester og menighetsarrangementer blant barnefamilier, ungdom og yngre voksne. Involvere og følge opp frivillige i tjenesteoppgaver i menigheten.

Samarbeid
Kragerø menighet samarbeider tett med Kragerø Normisjon, blant annet om strategisk planarbeid og temasamlinger, og slutter opp om hverandres arrangementer. Det er kor for barn, ungdom og voksne på bedehuset. Stiftelsen Skjærgårdsgospel har sitt utspring og sin base i Kragerø. Kirkens Bymisjon har arbeid i Kragerø. Kragerø menighet er med i Felleskomiteen, et tverrkirkelig forum for menighetsledere.  Prestene i prostiet møtes til jevnlige prestesamlinger, ca. en gang i måneden.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • arbeide i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • ansvar for konfirmantundervisningen og delta i trosopplæring og kirke-/ skole samarbeid
 • institusjonsandakter
 • lede det menighetsbyggende arbeidet i samarbeid med menighetsråd, stab og frivillige
 • beredskap i samarbeid med Skien prosti
 
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
 
Personlige egenskaper
 • gode lederegenskaper med evnen til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig.
 • gode samarbeidsevner
 • god til å formidle med evnen til å inspirere og motivere
 • god til å lytte og glad i å møte mennesker
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • gode kontorforhold i nytt administrasjonsbygg

 

Kragerø er en bykommune i Vestfold og Telemark fylke. Det bor ca. 5300 mennesker i Kragerø by, mens i kommunen er det 10 400 innbyggere. Det er god aldersspredning i befolkningen. Kragerø kommune ligger midt mellom Oslo og Kristiansand, og har gode korrespondansemuligheter i begge retninger.

Kragerø kommune er en kystkommune, og Kragerø har 495 øyer, holmer og skjær. Et besøk i Kragerøs unike skjærgård er for mange det første møtet med Kragerø kommune. Skåtøy sokn, ca. 350 medlemmer, omfatter skjærgården utenfor Kragerø by, hvor du finner Jomfruland nasjonalpark som strekker seg fra Stråholmen til Portør.

Kragerø er en attraktiv kommune å bo i. Kragerø kommune har full barnehagedekning og et godt og desentralisert skoletilbud til og med videregående skole, og har et svært allsidig og bredt tilbud innen lag- og foreningsarbeid, kultur- og idrettsaktiviteter. «Kunstbyen Kragerø» er et kjent begrep. Kragerø er en sjarmerende småby med koselige møteplasser, kafeer, restauranter, m.m., og særlig i sommermånedene er det et yrende folkeliv i byen. Det er også turområder i hele kommunen fra fjord til fjell.

Det er en kirke i hvert av de fem soknene i kommunen. Kragerø kirke er en stor teglsteinskirke fra 1870. Skåtøy kirke, kalt Skjærgårdskatedralen, er en tømret langkirke fra 1862 med vel 500 sitteplasser. De øvrige tre kirkene i kommunen er Sannidal kirke, korskirke i tre fra 1772, Støle kirke en liten trekirke fra 1892 og Helle kirke, en arbeidskirke, fra 1994. Det er et livssynsnøytralt seremonibygg ved Kragerø kirkegård, som ligger på Kalstad.

Det er gode kontorforhold i Kragerø kommunes nye administrasjonsbygg fra 2021, som ligger i Kragerø sentrum ved fergeleiet, ca. 3 minutter å gå til Kragerø kirke.

For mer informasjon se: www.kragero.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Trond Engnes
Prost
 41453591
 trond.engnes@kragero.kommune.no
 
Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ytre Strandvei 15, 3770 Kragerø
Publisert 2022-06-20
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger