Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Notodden sokn og Lisleherad sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetenes profil
Soknepresten skal betjene to menigheter og har kontor på Notodden menighetshus sammen med familieprest (100%), kantor (100%), sekretær (50%), kirketjener (100%) og ungdomsarbeider (100%). Staben har jevnlige stabsmøter.

Menighetsrådene er delaktige i arbeidet rundt gudstjenester og andre samlinger. I bymenigheten drives menighetshuset av frivillige, og det drives kulturutvalg, utvalg for diakoni og en nyopprettet gjenbruksbutikk. Det er frivillige klokkere i begge menighetene og på de fleste gudstjenester er det kirkeverter. Kommunens fire sokn samarbeider om et felles menighetsblad som kommer ut fire ganger per år.

Som et samarbeid mellom alle fire menighetene i kommunen startes det nå opp et eget prosjekt rettet mot unge familier fra høsten 2022. Familiepresten skal lede dette prosjektet sammen med et team av ungdomsarbeider og organist/trosopplærer, men i tett samarbeid med de to sokneprestene.

Generelt har menighetene et godt forhold til kommunen og lokalsamfunnet, et godt samarbeid med barnehager og skoler, samt god kontakt med frivillige organisasjoner og andre kirkesamfunn. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet. Prostiets 20 prester møtes jevnlig til tjenestekonferanser og tekstgjennomganger.

Menighetenes visjon
Menighetenes visjon er å være en levende kirke, åpen for alle, raus og engasjerende og et godt møtepunkt i lokalsamfunnet.

Satsingsområder
- Levende gudstjenestefellesskap
- Unge familier
- Systematisk, lokal trosopplæring

Gudstjenestelivet
I Notodden kirke er det gudstjeneste de fleste søn- og helligdager, i Lisleherad en gang i måneden. Ungdomsarbeider, konfirmanter, speidere og lokale kor/orkester deltar på gudstjenester i løpet av året.   

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • ledelse av prestetjenesten
 • gudstjenester, forkynnelse og kirkelige handlinger
 • deltakelse i trosopplæring, planarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • møte i menighetsråd
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • skaper tillit, lytter til andre, involverer og engasjerer
 • evne til målrettet, strategisk arbeid for å bygge og videreutvikle menighetene
 • kan dokumentere gode samarbeidsevner
 • kan fungere som motivator og veileder for tilsatte og frivillige medarbeidere
 
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd arbeidsveiledning (ABV)

 

Notodden og Lisleherad ligger i naturskjønne omgivelser øst i Vestfold og Telemark fylke. Klimaet er tørt og stabilt her, og mange dyrker friluftslivets gleder i nærmiljøet. Notodden sokn og Lisleherad sokn utgjør to av kommunens totalt fire sokn. Kommunen har ca. 13000 innbyggere hvorav 60% sokner til Notodden menighet. Notodden kirke og menighetshuset er sentralt plassert i byen, i et vakkert parkområde. Menighetshuset har godt egnede lokaler for aktiviteter for ulike aldersgrupper. Menighetens visjon er «En levende kirke – åpen for alle – raus og engasjerende». Lisleherad kirke er en vakker, hvit trekirke med spesielt pent malte utsmykninger, og menigheten er opptatt av å være et samlingspunkt i lokalmiljøet

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
 
Asgeir Sele
Prost
 41566043
 asgeir.sele@seljordkyrkje.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 3, 3674 Notodden
Publisert 2022-06-20
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger