3 ledige prestestillinger

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg er en ideell diakonal stiftelse som driver omfattende virksomhet innen helseutdanning, sykehusdrift og eldreomsorg. Stiftelsen eier Lovisenberg diakonale høgskole AS med ca. 1100 studenter, Lovisenberg Omsorg AS med drift av 11 sykehjem, Lovisenberg sykehusapotek og Lovisenberg barnehage. Stiftelsen eier Lovisenberg Diakonale Sykehus AS sammen med Stiftelsen Diakonova.

Lovisenberg-området har sin egen kirke. Kirkelig Fellesråd i Oslo leier kirken til forordnede gudstjenester, kirkelige handlinger og annen menighetsaktivitet for St. Hanshaugen sokn. Stiftelsen stiller med prest til noen av gudstjenestene. Kirken brukes også til kulturarrangementer.

Stiftelsen har hatt stor vekst de siste årene, særlig innenfor eldreomsorg. Derfor søkes det nå etter flere prester. Prestetjenesten er forankret i Stiftelsen ledelse.

 

Ledende prest – koordinator

Vi søker etter en prest i 100 % stilling, som vil ha en lederfunksjon og være koordinator for Lovisenbergs prester. Som ledende prest får du et overordnet ansvar for prestetjenesten i våre ulike virksomheter. Det omfatter også personalansvar. Stillingen er nyopprettet, og ansvaret for utviklingen av prestetjenesten er tillagt stillingen.

Lovisenberg diakonale høgskole er landets eldste sykepleierutdanning. Med verdier som er forankret i kristen tro og tradisjon og sykepleiens fagtradisjon ønsker høyskolen å utdanne samfunnsbevisste helsearbeidere. Høy etisk og faglig kompetanse i møte med den enkeltes og samfunnets behov for helsetjenester står sentralt.

Lovisenberg Omsorg har ansvar for 11 sykehjem og er landets største ideelle drifter av sykehjem. Målet er å bidra til å løfte eldreomsorgen i Norge.

 

Studentprest på Lovisenberg

Vi søker etter en prest i 100 % stilling til Lovisenberg. En vesentlig del av stillingen vil være knyttet til Lovisenberg diakonale høgskole som studentprest. På høyskolen vil du arbeide med studentvelferd og være skolens representant i studentparlamentet. Den øvrige del av stillingen vil være knyttet til de andre virksomhetene på Lovisenberg og Lovisenberg kirke. Det kan være rom for fleksible løsninger når det gjelder stillingsandel.

 

Sykehjemsprest til Lovisenberg Omsorg

Lovisenberg Omsorg søker ny prest i 100 % stilling, hvor hovedoppgavene vil være tilknyttet Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Institusjonen har en sterk diakonal identitet og tradisjon. Prestetjenesten er godt integrert og mye brukt prestetjeneste.

Presten er fagperson på åndelig og eksistensiell omsorg og gjennom det en viktig del av virksomhetens diakonale forankring. Presten arbeider både pasientrettet og tverrfaglig i team sammen med andre ansatte. Du vil også kunne samarbeide med øvrige prester ved Lovisenberg. Det kan være rom for fleksible løsninger når det gjelder stillingsandel.

 

For alle stillingene gjelder dette:

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Ordinert prest i Den norske kirke
  • Diakonal erfaring og forståelse
  • Kontaktskapende og relasjonsorientert
  • Fremoverlent og utholdende
  • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt

 

 Vi tilbyr

  • En institusjon med en sterk diakonal identitet
  • En arbeidsplass med historisk betydning og fremtidsrettet strategi
  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Aktivt fellesskap
  • Utviklingsmuligheter i et godt tverrfaglig miljø

 

Tiltredelse er ønsket snarest. Søknadsfrist: 01.07.2022

Søknad sendes til prestestilling@lovisenberg.no

Har du spørsmål, kan du gjerne kontakte administrerende direktør Vidar Haukeland
på tlf. 98 20 76 10.

Arbeidsgiver Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Lovisenberggata 15 A, 0456 Oslo
Publisert 2022-06-09
Søknadsfrist 2022-07-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 3
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger