Sokneprest Hemsedal - Hallingdal prosti (vikariat, 100% heltid)

Klar for et nytt eventyr?

Vi har et ledig vikariat som fungerande sokneprest i Hemsedal i et år. Vi søker en allsidig prest som kan møte hemsedøler i sorg og glede.  


Kirkelivet i Hemsedal er aktivt og det er høy oppslutning om gudstjenesten. Barn og unge har en sentral plass i kirka. Her er det babysang, s-klubb, søndagskole, barnefestival og andre trosopplæringstiltak. Møtepunkt er et samlingspunkt på tvers av generasjoner og bakgrunn med middag, barnegrupper og ulike tema for de voksne. Sammen med prest, kirkeverge, trosopplærar, sekretær og kantor skaper sokneråd og frivillige medarbeidere et godt tilbud for alle aldersgrupper. 

https://hemsedal.kyrkja.no/

 

Arbeidsoppgaver
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Konfirmantarbeid
Trosopplæringsarbeid
Kirke- skole samarbeid
Lede og motivere ansatte og frivillige
Menighetsbyggende og utviklende virksomhet
Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet
Kvalifikasjoner
Utdanning: Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum 
Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest
Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Bidra inn i prostifellesskapet
Lyst til å gjøre et allsidig og variert prestearbeid
Evne og vilje til å arbeide i team
Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
 

SE TIL HALLINGDAL!

Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. 
Vi er tradisjonsbærere, og samtidig moderne og nyskapende.  
Vi har mange dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste.
Hallingdal ligger sentralt mellom øst og vest.  Et dalføre med mange ressurser og store muligheter!

 

Kontaktinformasjon:

Sveinung Hansen
Prost Hallingdal
 97001101
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 45968783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal
Publisert 2022-06-03
Søknadsfrist 2022-06-26
Stillingstype Vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger