Menighetspedagog i Langhus og Siggerud menigheter

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 61.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 10 prester i 10 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene. Stillingen er plassert i Langhus kirke.

Menighetspedagog i Langhus og Siggerud menigheter.
Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig fast stilling i 100 % som menighetspedagog med hovedansvar for Langhus og Siggerud menigheter med søknadsfrist 29.mai.

Tiltredelse fra 01.08.2022 eller etter avtale. Menighetspedagog vil ha et nært samarbeid med staben i Langhus kirke; menighetspedagog konfirmanter/ungdom 13-18, menighetsforvalter, prester, organist og diakon. Vil også ha samarbeid med trosopplæringsmedarbeidere i hele fellesrådsområdet.

Langhus og Siggerud menigheter har henholdsvis 1600 og 450 barn/ungdom i alderen 01 – 18 år.
Vi ser etter deg som liker å nå mål i samarbeid med kolleger og frivillige i DNK, organisasjoner og andre som jobber for et positivt oppvekstmiljø for barn og unge. Du ser muligheter til å formidle Guds Ord i en folkekirke med bred kontaktflate i lokalsamfunnet. Du skal formidle kristen tro og verdier med glede og engasjement og bidra til å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver
 • planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0 - 18 år i henhold til trosopplæringsplan for Langhus og Siggerud menigheter, pr i dag med hovedvekt på barn i alder 0 - 13 år, ca 85%
 • planlegge og gjennomføre kontinuerlige tiltak for barn i Langhus menighet, ca 15%
 • forventes at man bruker digital kommunikasjon som en del av arbeidet.
Kvalifikasjoner
 • 3 årig høgskoleutdanning med fagene pedagogikk og kristendom i fagkretsen. Kreative fag er også interessant som f. eks. musikk/drama. Andre med annen utdanning / bakgrunn kan også søke 
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra arbeid med digital kommunikasjon er en fordel
Personlige egenskaper
 • Trives med barn og unge 
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Løsningsorientert – finner gode løsninger for menigheten og barna
 • Selvstendig og proaktiv overfor menighetsråd, ansatte og frivillige.
 • Er kreativ og initiativrik 
 • Har evnen til å organisere, arbeide målrettet og strukturert 
 • Har gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide 
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og kreativt arbeidsfellesskap med staben på menighetskontoret i Langhus kirke. 
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP 
 • Mulighet til å arbeide i aktive menigheter med stort engasjement for barne- og ungdomsarbeid. 
 • Motiverte menighetsråd og trofaste frivillige som tar deg godt imot. 
 • Fleksibilitet til å bruke sine sterkeste sider i stillingen  


Den som tilsettes må: 

 • Være medlem i Den norske kirke. 
 • Levere tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ved ansettelse 
 • Påregne kvelds- og helgearbeid 
 • Ha førerkort og disponere egen bil 


Spørsmål om stillingen kan rettes til menighetsforvalter Hanne Børresen, mobil 97121962 eller assisterende kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732
Søknad på nett via Webcruiter

 

Kun en kort togtur unna Oslo kommer du til Langhus, et område i vekst. Rundt kirken bygges det nå 8 boligblokker, og langs jernbanen er det flere nye byggeprosjekter på gang. Her finner du mange barnehager, tre barneskoler, Haugjordet ungdomsskole og Follo barne- og ungdomsskole, som er en skole for barn med store lærevansker eller som har behov for ekstra tilrettelegging. Et aktivt idrettslag, korps m.m. er viktige miljøskapere i lokalsamfunnet. Siggerud kalt skogsbygda, grenser til Oslo, her har du også to barnehager, 1 – 10 skole, idrettslag, korps og mange naturinteresserte innbyggere, som bruker marka rundt Siggerud flittig hele året. Langhus og Siggerud menigheter har henholdsvis 1614 og 466 medlemmer barn/ ungdom i alderen 1 – 18 år i 2020.

Alle som arbeider i Langhus og Siggerud menigheter har kontorer i Langhus kirke, en arbeidskirke fra 1975. Her er det mange rom, blant annet et eget ungdomsrom. Vi er to kantorer, en menighetspedagog for barn, diakon, menighetsforvalter og to prester, i tillegg til mindre stillinger som renholdere, klokkere, ungdomsarbeider og korledere. Siggerud kirke er en flott laftet tømmerkirke fra 1905, med en liten kirkestue ved siden av. Menighetsrådet jobber aktivt for å utvide denne, slik at den kan være et tilholdssted for barn og unge på Siggerud, og gjerne brukes i konfirmantundervisning, trosopplæringstiltak m.m. Vi har et godt, trygt og åpent arbeidsfellesskap, med rom for forskjeller, og hvor alle arbeider mot samme mål – en åpen kirke for alle.

 

Kontaktinformasjon:

Hanne Børresen
97121962
 
Per Øyvind Skrede
90137732
Arbeidsgiver Norde Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langhussenteret 3, 1405 Langhus
Publisert 2022-05-16
Søknadsfrist 2022-06-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Norde Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger