Sjømannsprest/daglig leder i København

Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er et sosialt møtested, kulturelt samlingspunkt og en nærværende kirke for de om lag 10.000 nordmenn som bor i området. 2000 av disse er studenter. Kong Haakons kirke er en tradisjonell og diakonal sjømannskirke, og som stod ferdig i 1958. Kirken har et leseværelse, bibliotek, festsal, gymsal og kirkerom. Disse rommene fylles flere ganger i uken gjennom jevnlige gudstjenester, kirkelige handlinger, kulturarrangementer og sosiale sammenkomster for alle generasjoner. Den norske kolonien er mangfoldig – men vi ser flest barnefamilier, studenter og pensjonister. Vi har også et omfattende oppsøkende arbeid på skip, sykehus og på hjemmebesøk. Arbeidet er variert og allsidig. Som ansatt får en brukt både sine praktiske, kreative og faglige evner. Vi arbeider både i team og selvstendig, og synes er viktig med raushet, trygghet og fleksibilitet.

Sjømannskirken i København har lange og rike tradisjoner, og vi søker nå etter en ny leder som kan utvikle virksomheten og skape nye tradisjoner. Du vil få gode muligheter til å sette ditt preg på arbeidet sammen med resten av staben, innenfor rammene av den nye strategien. Selv om det er kort vei geografisk fra Norge, kan det oppleves større avstand i kultur, humor og væremåte. Det fordrer at du har en nysgjerrighet og åpenhet for det livet de du møter lever, enten det er fastboende, studenter, ansatte i bedrifter eller turister som stikker innom for en vaffel eller grøt. Du evner også å møte ansatte, frivillige og kirkeråd på samme gode måten. Sjømannskirken i København har et vekstpotensiale. En viktig oppgave i den kommende perioden er å bidra til å styrke menigheten i København etter to år med pandemi. 

De fleste har på et tidspunkt besøkt byen København og har et godt bilde av hva den kan by på av avslappet dansk væremåte kultur, severdigheter, gatevandring, natur og andre opplevelser. Det er rike muligheter for en aktiv fritid, enten du reiser ut alene eller sammen med familie. 

 

Oppgaver og ansvarsområder
 • Lede Sjømannskirkens gudstjenestearbeid i København og i Danmark for øvrig.
 • Lede Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet i Danmark, der sjelesorg og sykebesøk inngår.
 • Kirkelige handlinger i samarbeid med sjømannsprest.
 • Videreutvikle visjon- og strategiarbeidet lokalt.
 • Stabs- og personalledelse.
 • Bidra sammen med staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet.
 • Styrke og videreutvikle eksisterende møteplasser i Danmark.
 • Arbeid inn mot næringsliv, beredskap og økumenisk virksomhet.
Kvalifikasjoner
 • Ordinert som prest i Den norske kirke, og med noen års presteerfaring.
 • Gode lederegenskaper og gjerne noe ledererfaring.
 • Erfaring fra økonomi og administrasjon er ønskelig.
 • Du har erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra, og inkludere dem i det utvidede stabsfellesskapet.
 • Førerkort klasse B, ettersom det er nødvendig for tjenesten.
Stilling for eventuell medreisende ektefelle
 • Det kan tilbys 50 % stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle/samboer, dersom den oppfyller kravene til en tilsetting.
 • Dette er en kirkelig stilling, der oppgavene avhenger av kompetansen og interessene til den som kommer inn i stillingen, og blir tilpasset de behov kirken har.
 • Vennligst legg ved CV og søknad hvis ektefelle/samboer ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.
Viktige tilleggskrav
 • Det vises til Sjømannskirkens retningslinjer for ansettelse.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens strategi. 
 • Hvis ikke søker eller ektefelle/samboer er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte.
 •  
Vi vektlegger
 • Du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også de som er ulik deg selv.
 • Du er flink på samhandling og samspill med andre.
 • Du evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves.
 • Du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner.
 • Du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser.
 • Du er god til å engasjere og inspirere andre, og til å bli engasjert selv.
 • Du har evne og vilje til å drive med oppsøkende arbeid.

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker!

Vi tilbyr
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
 • Tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Arbeidsveiledning (ABV).
 • Det vil bli stilt møblert tjenestebolig til disposisjon. Se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen.

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Les mer på Sjømannskirken sine nettsider for København.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Kontaktinformasjon:

Espen Ingebrigtsen
Operativ leder
 +47 902 94 934
 ein@sjomannskirken.no
 
Elisabeth Gillebo Skiftun
Administrasjonskonsulent
 +47 55 55 22 68
 egs@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ved Mønten 9, 2300 København S, Danmark
Publisert 2022-05-09
Søknadsfrist 2022-05-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger