Ungdomsdiakon/samtalepartner i 13-20

Vi søker nå etter en ungdomsdiakon/samtalepartner til en 100% stilling. Ønsker du å være en trygg voksen for ungdom i ulike livsfaser?

Den norske kirkes ti menigheter i Bærum har i samarbeid med Bærum kommune etablert en spesialisert ungdomsdiakontjeneste. Dette i form av et samtaletilbud for unge i alderen 13-20 år. 13-20 skal være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves som krevende for mange. Hos 13-20 er vi ikke opptatt av å "fikse" ungdommene, men på å bygge en trygg relasjon og gå sammen et stykke av livsveien. Tilbudet bidrar til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er. 13-20 jobber forebyggende og er et breddetilbud som er åpent for alle ungdommer uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn, politisk ståsted og seksuell identitet.  

Mange av møtene bærer preg av ungdommer i vanskelig og svært krevende situasjoner. Temaer i samtaler med ungdom kan være konflikter i vennegjengen, vanskelige familierelasjoner, ensomhet, spiseproblematikk, seksuelle overgrep, rus, suicidalitet, negativ sosial kontroll, traumer og vold i hjemmet.

13-20 er en etablert del av det øvrige hjelpeapparatet for ungdom i Bærum og står sammen med de ulike hjelpeinstansene for å ivareta ungdommenes behov. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for tilbudet og inkluderer også stabene i menighetene i Bærum. 13-20 mottok i 2014 den europeiske diakoniprisen for sitt nyskapende forebyggende arbeid for ungdom. 13-20 er også etablert i flere kommuner rundt omkring i landet, og ansatte  i 13-20 samhandler med hverandre på tvers av geografisk plassering.

Se 13-20 og vår hjemmeside for mer informasjon.

 

Arbeidsoppgaver
 • Samtaler og oppfølging av enkeltungdom
 • Koordinering og oppfølging av systemet rundt ungdommen (skole, familiesamarbeid, øvrig hjelpeapparat)
 • Veiledning og undervisning i grupper og skoleklasser
 • Foredrag for konfirmantforeldre og for foreldre på enkelte skoler
 • Undervisning i kurset "Grenser som skaper" for ansatte, frivillige og ungdommer
 • Kontakt og samarbeid med ungdomsmiljøene i de ti menighetene i Bærum
 • Deltakelse i kirkens diakoniforum 
 • Nettverksbygging mot menighetene, hjelpeapparatet, storsenteret i Sandvika og frivillige organisasjoner
 • Profilering av 13-20 eksternt
Kvalifikasjoner
 • Du har erfaring fra å være samtalepartner med ungdom
 • Du har minimum treårig høyskoleutdanning, gjerne sosionom eller barnevernspedagog, eller annen relevant utdanning
 • Du har videreutdanning som diakon i henhold til tjenesteordning for diakoner, eller har et ønske om å bli det, og kan identifisere deg med den diakonifaglige arbeidsmetoden i 13-20. 
 • Du er medlem av Den norske kirke, og har kirkens trosgrunnlag som fundament for ditt kirkelige virke blant ungdom
 • Du har gjerne førerkort klasse B
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i henhold til trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Du er engasjert i ungdom og god på å bygge relasjoner
 • Du er trygg på deg selv og dine egne reaksjoner i møte med sårbar ungdom
 • Du evner å se de unge, du gir dem anerkjennelse og er til stede som en tydelig, voksen samtalepartner
 • Du kan arbeide selvstendig, og er også en god lagspiller
 • Du er fleksibel og kan tåle utfordrende arbeidshverdager
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med menighetene, skoler og organisasjoner
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv
 • Variert og selvstendig arbeid i et positivt arbeidsmiljø
 • Faglig fellesskap med menighetenes diakoner og ungdomsarbeidere
 • Intern og ekstern faglig veiledning
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter KAs tariffavtale og pensjonsordning i KLP 

Annet

 • Du må regne med noe arbeid også på kveldstid (hovedsakelig mandager og torsdager) og enkelte helger
 • Virksomheten skjer i hele Bærum kommune, og stabsfellesskapet 13-20 består av fire faste stillinger som jobber tett sammen i et team.
 • Oppstart august 2022, eller etter nærmere avtale

 

Samtaletilbudet 13-20 er en del av Den norske kirkes diakonale tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og handler om å møte mennesker med nestekjærlighet og respekt. 13-20 er en etablert del av det øvrige hjelpeapparatet for ungdom i Bærum og står sammen med de ulike hjelpeinstansene for å ivareta ungdommers behov. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for tilbudet og inkluderer også stabene i menighetene i Bærum. 13-20 ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.

 

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 129 000 innbyggere, hvorav 74.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv- og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
 ka434@kirken.no
 
Mariann Solberg Lindtjørn
Fagansvarlig 13-20
 982 67 835
 ml622@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådmann Halmrasts vei 14, 1337 Sandvika
Publisert 2022-05-06
Søknadsfrist 2022-05-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger