Diakoniarbeider/bestyrer Svalbard kirke

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig 100% fast stilling med ansvar for diakonalt arbeid og drift av Svalbard kirke i Svalbard sokn. Stillingen har Svalbard sokn som særskilt tjenesteområde.
Vi tilbyr en utfordrende og variert stilling i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Arbeidsoppgavene er allsidige og spenner over et bredt kompetanseområde og med gode utviklingsmuligheter.

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke. Den har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppa, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Det er over 50 nasjoner representert i Longyearbyen, i en befolkning på rundt 2300.

Svalbard kirke er en utpreget folkekirke. Kirken har en viktig posisjon, og er godt etablert som en del av lokalsamfunnets kulturliv. I tillegg til kirkelige handlinger rommer kirken flere aktiviteter som babysang, barnekor, konfirmantarbeid, speiderarbeid, temamøter, konserter og sosiale kvelder i peisestua. Kontorene er godt utstyrt.
Les mer: svalbardkirke.no

Det bor mange barn og unge i Longyearbyen. Det er to barnehager, grunnskole og videregående skole. I tillegg er det et universitetssenter, UNIS, med både norske og utenlandske studenter og Svalbard Folkehøgskole KFUK-KFUM. For øvrig er det gode servicetilbud, blant annet sykehus, bibliotek, kino, idrettshall / svømmehall. Fritidsaktivitetene er mange og varierte og mulighetene for naturopplevelser er unike.

Svalbard sokn har utarbeidet egen diakoniplan. Diakoniarbeider/bestyrer vil lede kirkens diakoniarbeid i samsvar med gjeldende plan for diakoni i Den norske kirke som sier: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Hovedoppgaver for stillingen er å ivareta kirken som et gjestfritt sted, hvor medmenneskelig omsorg, det fellesskapsbyggende arbeidet og frivillighet er i sentrum.
I tillegg kommer praktiske, økonomiske og administrative oppgaver knyttet til kirkas drift.

Den som ansettes vil inngå i kirkens beredskapsarbeid og være stedfortreder for soknepresten når det er nødvendig. Ved ulykker og kriser må kirkens ansatte kunne bistå på kort varsel. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, samt besøk til andre bosetninger.

Den kirkelige betjeningen består av en godt samarbeidende stab bestående av sokneprest, diakoniarbeider/bestyrer og trosopplærer/kirkemusiker. I tillegg er det godt samarbeid med Svalbard kirkeråd, et lokalt, folkevalgt, rådgivende organ.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jmf. politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.   

 

Arbeidsoppgaver
 • Praktiske, økonomiske og administrative oppgaver knyttet til drift av Svalbard kirke
 • Lede kirkens diakoniarbeid
 • Relasjonsbyggende og oppsøkende arbeid i lokalsamfunnet
 • Samhandle med institusjoner/etater og frivillige organisasjoner
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak, kulturarrangement
 • Rekruttere, lede og følge opp frivillige
 • Delta i beredskapsarbeid, herunder Lokalstyrets psykososiale kriseteam
 • Sekretær for Svalbard kirkeråd 
 • Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen 
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en person med utdanning innenfor diakoni, pedagogikk, helse eller sosialfag
 • Realkompetanse kan bli vektlagt
 • Ønskelig med erfaring fra utviklingsarbeid, strategiarbeid og ledelse av frivillige
 • Søker må opplyse om hun/han behersker bokmål eller nynorsk og engelsk.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det vil være aktuelt å ha med våpen ved opphold utenfor Longyearbyen, opplæring vil bli gitt.
Personlige egenskaper
 • Strukturert og fleksibel
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Ha en trygg og åpen personlighet  
 • Kunne bidra positivt inn i det faglige og miljøskapende arbeidet.
 • Relasjonsbygger
 • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver. 
 • I tillegg til lønnen kommer polartillegg tilsvarende kr 39 055 pr år.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Til stillingen hører fri møblert bolig, telefon dekkes etter fastsatte regler.
 • Skattesatsene for Svalbard er for tiden 16 %, inklusiv folketrygdavgift.
 • En årlig hjemreise til bosted på fastlandet.
 • Flytting dekkes etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Svalbard sokn

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke, på 78 grader nord. Kirkens liv på Svalbard startet allerede tidlig på nittenhundretallet. Dagens kirkebygg ligger i Longyearbyen og ble innviet i 1958. Bygningen har kirkerom, peisestue med kjøkken og kontorlokaler for kirkens stab. Kirken er døgnåpen.

 

Kontaktinformasjon:

Siv Limstrand
Sokneprest Svalbard
 92200170
 sl474@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9170 , Svalbard og Jan Mayen
Publisert 2022-05-06
Søknadsfrist 2022-06-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger