Kirkeverge

Er du en engasjert, samlende og omstillingsdyktig leder?

 Kirkeverge

 • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig for alle
 • Lede strategi og utviklingsarbeidet
 • Utvikle tjenestetilbudet og den gode servicen til menighetsråd og kirkens brukere
 • Videreutvikle gode relasjoner til Bærum kommune og andre samarbeidspartnere
 • Lede organisasjonen i en tid med endringer i kirkelig organisering
 • Være sekretær for fellesrådet, forberede og delta i fellesrådets møter
 • Ha økonomisk og administrativt ansvar for fellesrådets virksomhet
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret for de kirkelige tilsatte i fellesrådet
 • Ha ansvar for drift og vedlikehold av kirkene i Bærum
 • Ivareta et godt samarbeid med prost og prestetjeneste

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • God kompetanse og erfaring innen administrasjon, økonomi og ledelse
 • God kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvalting
 • Tydelige analytiske og strategiske evner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kunnskap om Den norske kirkes verdigrunnlag
 • Du må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Engasjement for kirke og menighetsliv
 • Samlende lederstil som bygger tillit internt og eksternt
 • Gode samarbeidsevner og dyktig relasjonsbygger
 • Beslutningsstyrke og gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En meningsfylt og utfordrende lederstilling i en organisasjon med motiverte medarbeidere og en visjon om å bidra til mer himmel på jord
 • Kirkevergen rapporterer til det valgte fellesrådet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kontorfellesskap med prosten sentralt i Sandvika
 • Lønn og øvrige betingelser etter nærmere avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Oppstart i august 2022, eller etter nærmere avtale


Dersom denne stillingen høres spennende ut er du velkommen til å kontakte våre rådgivere hos Skagerak. Wendy Skjellnan 91593171 eller Øyvind Drangsland 91832891.
Du kan også ringe til vår fellesrådsleder Berit Kristiansen 97047507.

Ihht.offentlighetsloven § 25 kan du be om at søknaden unntas offentlighet. Ønsket må begrunnes. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du bli kontaktet og få mulighet til å trekke 
søknaden. Dersom du har spørsmål vedørende dette, ber vi deg ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting.

 

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltingsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 129.000 innbyggere, hvorav 74.000 er medlemmer i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er tilstede i menneskenes liv- og en aktiv medspiller bl. a i kommunenes omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar i mot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 
Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvar for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger.
Se også vår Facebookside.

 

Kontaktinformasjon:

Wendy Skjellnan

Seniorrådgiver

Telefon: 915 93 171

 

Øyvind Drangsland

Seniorrådgiver

Telefon: 918 32 891

 

Berit Kristiansen

Leder i fellesrådet

Telefon: 970 47 507

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådmann Halmrast vei 14, 1337 Sandvika
Publisert 2022-05-04
Søknadsfrist 2022-05-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger