Ungdomsdiakon knyttet til Strømmen menighet

Engasjert i ungdom og diakoni?

Diakoni er nestekjærlighet i praksis, synliggjort gjennom inkludering, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. FNs bærekraftsmål blir sentrale i kirkens diakoni frem mot år 2030. Borg bispedømme har i sin strategiplan for samfunn og diakoni ungdomsdiakoni som et av satsningsområdene.

 

Ungdomsdiakon knyttet til Strømmen menighet

 • Nyopprettet fast 100% stilling

 

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ledig nyopprettet 100% fast stilling som ungdomsdiakon knyttet til Strømmen menighet, med snarlig tiltredelse. Den som tilsettes vil være med på å utvikle et ungdomsarbeid i et spennende vekstområde og med et av Norges største kjøpesentre, Strømmen storsenter, i umiddelbar nærhet. Det er én videregående skole og flere ungdomsskoler i området. Den som tilsettes vil være med og forme stillingens innhold.

 

Strømmen menighet består av områdene på Strømmen og Skjetten. I Strømmen er det menighetshus med kontorlokaler og kirke (fra 1929), hoveddelen av menighetens aktiviteter foregår der. På Skjetten er det menighetssenter i en tidligere grendeskole i Skjettenbyen hvor det er gudstjenester i «skoleåret». Skjetten menighetssenter har potensiale til å huse ungdomsaktiviteter, det er flere rom som kan benyttes til dette.

 

Staben består av sokneprest, 2 kapellaner, 1,6 kantorer, menighetspedagog og kirketjener. Det er

21 400 innbyggere i menigheten. 45 prosent er medlemmer av Den norske kirke. Strømmen og Skjetten er et demografisk variert område med stor grad av flerkulturelle miljøer.

 

Samhandling mellom kirke og kommune er et stikkord for denne stillingen, og å bruke samskaping som metode kan være en tilnærming. En viktig del av det å starte opp et arbeid for ungdommer, vil være å kartlegge hvilke behov ungdom i området faktisk har.

I oppstartsfasen legges det derfor vekt på etablering av godt samarbeid med aktuelle aktører, andre tilbud til ungdommer, relevante deler av hjelpeapparatet og ungdommene selv.

 

Ungdomsdiakonen vil være en del av et tverrfaglig nettverk i Lillestrøm kirkelige fellesråd og jobbe sammen med de som jobber med ungdom som menighetspedagoger, kateketer, musikere og prester. Ungdomsdiakonen vil også samarbeide med de to andre diakonene i fellesrådet. Det er kort vei til Lillestrøm sentrum og det vil være naturlig å ha et samarbeide med Lillestrøm menighet.

 

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Kartlegging av behov
 • Starte opp diakonalt arbeid for og med ungdom
 • Jobbe tett sammen med kommunens forebyggende funksjoner
 • Samarbeide med kommunale aktører, frivillige organisasjoner og nærliggende menigheter
 • Utvikle et ungdomsarbeid
 • Nettverksbygging

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke. Søkere med annen relevant utdanning og erfaring kan også komme i betraktning
 • Erfaring fra arbeid med ungdom
 • Ønskelig med prosjekterfaring
 • Relevant tilleggsutdanning knyttet til ungdom er ønskelig
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert i ungdom og god på relasjonsbygging
 • Evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Tørre å tenke nytt
 • Fleksibel og evne til å se muligheter
 • Digital kompetanse
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer   
 • Mulighet for arbeidsveiledning/fadderordning
 • Spennende, varierte og givende arbeidsoppgaver som du er med på å forme og videreutvikle
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til KAs tariff
 • God pensjonsordning

Særskilte krav:

Søkere må være medlem i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29.  

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid

 

Søknadsfrist: 20. mai 2022.

Tiltredelse: Etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen rettes til

Anne Mette Tangen, avdelingsleder kirkefag, tlf 90855399

Peter B. Straumann, kirkeverge, tlf 92053912

 

Søknad med CV sendes på e-post til post@lillestrom.kirken.no

Lillestrøm kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes åtte menigheter og er gravferdsmyndighet i Lillestrøm kommune. Det er kirkekontor i Sørumsand, Fetsund og Lillestrøm. Vår visjon er «Kirken til stede der folk er».

Lillestrøm kommune har omlag 90 000 innbyggere i et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser.

Arbeidsgiver Lillestrøm kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bernt Ankers vei 7, 2010 Strømmen
Publisert 2022-04-29
Søknadsfrist 2022-05-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lillestrøm kirkelige fellesråd
Storgata 32
2000 Lillesrøm
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger