Rådgiver for rekruttering til kirkelig utdanning

Vil du jobbe med rekruttering til kirkelig utdanning?

Rådgiver for rekruttering til kirkelig utdanning er en sentral stilling for å følge opp vedtatt handlingsplan og strategi på rekrutteringsfeltet. Vi søker en medarbeider som kan jobbe godt sammen med eksterne aktører, som liker nettverksbygging og har mulighet til å reise for å bygge relasjon og kompetanse både i og utenfor organisasjonen. Fordi et godt ungdomsarbeid er helt avgjørende for at Den norske kirke skal kunne lykkes med rekrutteringen, er det også en fordel om vedkommende kan bidra til godt strategisk arbeid på ungdomsfeltet. 

Stillingens overordnede ansvar er rekruttering til kirkelig utdanning. Rekrutteringsrådgiver er en del av Avdeling for kirkefag og økumenikk, Seksjon for barn, unge og trosopplæring. Stillingen inngår i et team sammen med ansatte fra HR-seksjonen og Avdeling for kommunikasjon. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging rekrutteringsstrategien vedtatt på Kirkemøtet i 2021 og påfølgende handlingsplan vedtatt i Kirkerådet 2021, med særlig ansvar for rekruttering til kirkelig utdanning
 • Rekrutteringstiltak i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner og andre aktuelle aktører på feltet
 • Koordinere arbeidet med rekruttering til kirkelig utdanning i hele Den norske kirke, herunder:

- Arbeide for at rekruttering til kirkelig utdanning skal være en integrert del av det å være kirke, på alle nivåer
- Kontakt med aktuelle aktører som bla. de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene og studiesteder
- Bidra til bispedømmenes rekruttering av ungdom til kirkelig utdanning
- Koordinere tilstedeværelse på utdanningsmesser
- Rekrutteringstiltak på nasjonale arrangementer i regi av barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Andre oppgaver i Seksjon for barn, unge og trosopplæring, med hovedvekt på ungdomsfeltet
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Kirkefaglig profesjonsutdanning kan bli prioritert
 • God kjennskap til barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke
 • God kjennskap til aktuelle kirkelige utdanninger
 • God kjennskap til relevante aktører for rekruttering i Den norske kirke
 • God kjennskap til ungdoms vurderinger knyttet til utdanningsvalg
Personlige egenskaper
 • Gjennomføringsevne
 • Initiativrik
 • Sterk på kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • Fleksibel og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Motivasjon til å bygge nettverk og jobbe sammen med mange ulike aktører
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Stine Kiil Saga
Seksjonsleder barn, ungdom og trosopplæring
 990 14 056
 ss834@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2022-04-26
Søknadsfrist 2022-05-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger