Sokneprest i Vadsø sokn

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved bindingstid!

Vi har ledig stilling som sokneprest i Vadsø sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Vadsø sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 90 000 for 2 års bindingstid.

Vi søker etter en raus  sokneprest som ønsker å knytte kontakter med lokalsamfunnet, organisasjoner og kollegaer i prostiet.

Vadsø er en administrasjonsby med ca 5600 innbyggere som ligger i Øst-Finnmark på nordsiden av Varangerfjorden. Byen kan tilby et rikt kultur - og friluftsliv, gode kommunikasjonsmuligheter og kort vei til flyplass. Det er god barnehagedekning og et godt videregående skoletilbud. Norsk-finsk/kvensk samt samisk identitet står sterkt i kommunen og prostiet ellers.

Staben i Vadsø består av sokneprest, kirkeverge, kantor og diakonimedarbeider i 100% stillinger - og trosopplærer, sekretær og kirketjenere i deltidsstillinger. Prosten i Varanger har setet i Vadsø. 

De fleste gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer holdes i Vadsø kirke, eller i menighetshuset ved siden av kirken. Menighetshuset har gode kontorlokaler og  trivelige rom for mange aktiviteter. Vadsø sokn omfatter også Vestre Jakobselv kirke, ca 15 km mot vest - og Skallelv kirke, ca 3 mil østover.

I snitt de siste årene er det døpt 25 personer, konfirmantkullene har vært på 35 og det er avholdt 45 gravferder. Gudstjenestedeltakelsen er god.  Det er ukentlige samlinger/andakter ved helseinstitusjon. Sokneprest inngår i det tverrfaglige teamet av ansatte og frivillige i menigheten og har en aktiv rolle i konfirmantarbeidet. Sokneprest og prost samarbeider om menighetstjenesten i soknet. 

Varanger prosti er geografisk stort og meget variert. Prestene i Varanger prosti møtes jevnlig til faglige og sosiale samlinger. Disse gjennomføres både som fysiske døgnsamlinger og digitale møter. Mangfold settes høyt i en tro på at det er en styrke å utfylle hverandre i vår kirkes tjeneste.

Kvinner oppfordres til å søke. 

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jmf. politiregisterloven).    

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 90.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Varanger prosti tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no    

 

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du:

 • storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
 • et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
 • samisk språk og kultur
 • et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke.
Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold.
Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket.
Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Varanger  prosti består av:
5 sokn: 
 Berlevåg sokn, Båtsfjord sokn, Sør-Varanger sokn, Vadsø sokn og Vardø sokn.  
5 fellesråd: Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø  kirkelige fellesråd.

 

Kontaktinformasjon:

Jan Brastein
Prost
 92010822
 Jan.Brastein@vadso.kommune.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Amtmannsgata 1B, 9800 Vadsø
Publisert 2022-04-22
Søknadsfrist 2022-05-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger