Menighetspedagog i Tromøy menighet

70% fast stilling som menighetspedagog i Tromøy menighet, Arendal prosti, er ledig fra 01.03.2022. Stillingen er knyttet til ungdomsarbeidet i menigheten.

Tromøy menighet har over 4 000 medlemmer og det er en aktiv og levende menighet. I menigheten har vi en engasjert og velfungerende stab som består av soknepresten, en kateket, en organist, en menighetssekretær og en kirketjener. Du vil som menighetspedagog bli en viktig del av staben. Vi har kontorfellesskap i menighetshuset som ligger omtrent midt på øya. Det er god kommunikasjon mellom menighetsråd og stab og vi har mange engasjerte frivillige knyttet til arbeidet. Øyas 2 skoler, kirke og frivillige organisasjoner har dessuten utstrakt samarbeid.

I prostiet er samarbeidsforholdene gode, og de ansatte møtes jevnlig til fagdager og annet samarbeid.

Tromøy menighet sin satsning for aldersgruppen 11- 18 år har fått navnet TRUA (Tromøy menighets ungdomsarbeid). Dette innebærer et bredt tilbud: Tromøy Tensing med eget band og lydgruppe, ungdomsklubben Life, KRIK (Kristen idrettskontakt) og Friluftsgruppa. Det er god oppslutning om aktivitetene og mange ungdommer deltar på flere ulike aktiviteter. Flere av våre ungdommer deltar i ledertreningskurs med andre menigheter i prostiet, og får en aktiv rolle som lederressurser i menigheten.

Vi vil fortsette å videreutvikle «TRUA», med fokus på å bygge et bredt fellesskap som appellerer til alle kjønn. Stillingen som menighetspedagog dekkes delvis av menighetens trosopplæringsmidler og vi vil derfor at trosopplæring skal ha en tydelig plass i tilbudene.

 

Litt om øya og menigheten vår

Tromøy har rundt 6 000 innbyggere, og ligger i Arendal kommune. Øya har flotte naturområder, og det er kort vei til Arendal sentrum. Øya har to kirker, Tromøy kirke og Færvik kirke, i tillegg til et menighetshus med flott ungdomsavdeling.

Tromøy menighet arbeider etter visjonen for Den Norske Kirke, «Mer himmel på jord», og har de senere år arbeidet med områdene; ungdomsarbeid, diakoni, gudstjenesteutvikling og fellesskapsarbeid. Innenfor hvert område er mye arbeid godt etablert og utvikles videre. Menighetsrådet ønsker å gjøre det lettere å oppsøke og delta i tilbudene våre og engasjerer seg for å synliggjøre arbeidet for alle på øya.

Menigheten driver tilpassede aktivitetstilbud til barn i ulike aldre, og vi har kor og fellesskapstilbud for voksne. I tillegg støtter vi et misjonsprosjekt som menigheten følger tett, og som de ulike gruppene bidrar til.

Gudstjenestelivet i Tromøy menighet er aktivt og variert, med god kirkesøkning. Mange frivillige i ulike aldre bidrar i gudstjenesten, f.eks. som kirkeassistenter, kirke-og dåpsverter, klokkertjeneste og ved deltakelse i kor.

 

Hovedoppgaver for stillingen:

 • Bidra til å utvikle trosopplæringsarbeidet og videreutvikle trosopplæringsplan for alle døpte mellom 11-18 år
 • Utvikle menighetens eksisterende aktiviteter i samarbeid med stab og frivillige
 • Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for ungdom mellom 11-18 år
 • Delta i planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeid sammen med kateket
 • Planlegge og gjennomføre ledertrening for ungdom
 • Deltakelse i nåværende ungdomsarbeid inkludert styrearbeid i TRUA
 • Rekruttere og veilede ungdom i lederstillinger og frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Relasjonsbygging til annet barne- og ungdomsarbeid på øya
 • Aktiv deltakelse i aktuelt arbeid med andre i prostiet

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Digital kunnskap og erfaring med ulike kommunikasjonskanaler

 

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for ungdom, og evne til å inspirere og kommunisere kristen tro
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide strukturert og målrettet, både i team og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Inkluderende, spennende og positivt arbeidsfellesskap, både innad i staben, i menigheten og i prostiets fellessatsinger
 • Gode arbeidsforhold
 • Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må regne med noe kvelds- og helgearbeid og leiropphold
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil
 • Søkeren må være medlem av Den norske kirke
 • Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes sokneprest Lars Peder Holm tlf: 93080998, epost: lars.peder.holm@agderkirken.no eller avdelingsleder Arne Homme tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.tromoy.menighet.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

 

Søknad med CV sendes til: Arendal kirkelige fellesråd, postboks 1823,

4858 Arendal eller på mail til: post@agderkirken.no innen 14.02.22.

Arbeidsgiver Arendal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Elgveien 12, 4818 Færvik
Publisert 2022-01-26
Søknadsfrist 2022-02-14
Stillingstype Fast, 70%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger