Kantor/ kirkemusiker i Moland menighet

Det er fra 01.06.22 ledig 100 % fast stilling som kantor/kirkemusiker i Arendal kirkelige fellesråds område med tjenestested Moland menighet.

Moland sokn har i dag ca. 5500 medlemmer, og ligger vakkert til i den østlige delen av Arendal kommune på Sørlandet. I soknet er det tre kirker: Stokken, Flosta og Austre Moland. Det holdes noen gudstjenester i andre misjons-/bedehus i samarbeid med andre menigheter og organisasjoner. Vi har også en del friluftsgudstjenester.
 

Kantor/ kirkemusiker inngår i menighetens stab som består av sokneprest, kapellan, menighetspedagog, menighetssekretær, kirketjenere og biorganist i 20 % stilling. Staben har kontor i Kuben kulturhus som ligger sentralt på Eydehavn.

 

Alle tre kirker har pipeorgler og piano eller flygel.

Stokken kirke har et eldre Jørgensen orgel som er blitt forandret gjennom årene og et utmerket Kawai flygel. Kirkerommet har en nydelig akustikk, og i tillegg har vi et menighetssenter med Yamaha flygel. Flosta og Austre Moland kirker har mekaniske pipeorgler av bra kvalitet med to manualer og pedal.

 

Hovedoppgaver:

- Lede det kirkemusikalske arbeidet i menigheten

- Bidra til musikalsk mangfold og kvalitet i menigheten

- Være en aktiv deltaker i forberedelse og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige  
   handlinger og øvrige arrangementer i samarbeid med prest og øvrig stab

- Delta på institusjonsbesøk i samarbeid med prest

- Delta i menighetens satsing på trosopplæring og barnehage- og skolesamarbeid

- Jobbe med korarbeid i menigheten

 

Kvalifikasjoner:

- Kantor/ kirkemusikkutdanning på høyskolenivå

- Annen relevant kompetanse kan vurderes

- Beherske orgel og piano

- Ønskelig med erfaring fra korvirksomhet og band.

 

Vi ønsker oss en person som:

- er driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv

- ønsker å bidra til at kirken oppleves som en åpen og inkluderende folkekirke

- involverer lokale sang/musikkrefter i gudstjenestene og andre kirkelige arrangementer

- legger til rette for konsertvirksomhet med variert tilbud, deriblant ansvar for sommerkonserter i Flosta kirke

- behersker norsk skriftlig og muntlig

 

Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. God pensjonsordning. Søker må disponere bil.

 

Politiattest må legges frem ved ansettelse.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

I forbindelse med intervju til stillingen vil det være aktuelt med prøvespill.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Administrasjonsleder Arne Homme, tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no. For mer informasjon om menigheten, se våre hjemmesider på www.moland.menighet.no

 

Søknad med CV sendes innen 14.02.22 til:

Kirkevergen i Arendal, Postboks 1823,

4858 Arendal, eller på mail: post@agderkirken.no

Arbeidsgiver Arendal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Eydehavn
Publisert 2022-01-21
Søknadsfrist 2022-02-14
Stillingstype 100
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger