Diakon/ungdomsdiakon 100%

Ås kirkelige fellesråd

Vi søker etter deg som vil være diakon i Ås! Ås kirkelige fellesråd har ledig stilling som diakon i 100 %. Stillingen er rettet mot ungdom i alderen 13-25 år og skal inneholde både utadrettet arbeid mot ungdom i kontakt og samarbeid med kommunale tiltak, samt deltakelse i konfirmant- ungdoms- og trosopplæringsarbeid i regi av menighetene.

Ås kirkelige fellesrådsområde har tre sokn: Ås med 11.600 innbyggere, Nordby med 7.500 og Kroer med 1.200, og er en av fire kommuner som tilhører Søndre Follo prosti. Fra Ås er det 30 minutter med tog til Oslo.
Kommunen er preget av tilflytting, og har en av Norges yngste befolkninger. I Ås ligger også Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) med om lag 5000 studenter. 

Diakonen vil ha nært samarbeid med kateketene for Nordby (100%), Kroer og Ås (100%) og kapellan (100%.) Søndre Follo deler også en prostidiakon som tilhører staben i Ås, og som vil være en viktig faglig støtte for ungdomsdiakonen.  I tillegg er det sokneprest, prest med ansvar for NMBU, tre kantorer, to saksbehandlere og menighetskoordinator. Staben er samlet i hyggelige lokaler sentralt i Ås, hvor også prosten har sitt kontor.  Vi er en munter og dedikert stab som er opptatt av å jobbe tverrfaglig og i team. Menighetene har også mange dedikerte frivillige på alle nivåer, og et godt og positivt samarbeid med kommunen, som ser fram til å videreutvikle samarbeidet for ungdomsfasen med kirken. Her vil ungdomsdiakonen være sentral.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvaret for det diakonale tilbudet rettet mot ungdom i alderen 13-25 år
 • Utvikle nyskapende tiltak overfor ungdom forankret i menighetens diakonale planer.
 • Lede samarbeidet med de kommunale aktørene rettet inn mot barn- og ungdom.
 • Utvikle samarbeid med kommunen rettet mot ungdom i krevende situasjoner.
 • Opprette og lede samtaletilbud for ungdom i kommunen i samarbeid med kommunenes ungdomshus.
 • Samarbeid og tilstedeværelse på ungdomshusene Rudolf og Midgard
 • Oppfølging av ungdomsarbeidet i menighetene i samarbeid med øvrige ansatte.
 • Ansvaret for trosopplæringstiltakene for ungdom i alderen 15-18 år.
 • Inngå i team med øvrige ansatte om gjennomføring av konfirmasjonsopplegget.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner.
 • Relevant erfaring med barn og ungdom
 • Du er vigslet, eller kan vigsles til diakon i Den norske kirke.
 • God på bruk at it-verktøy, nettider og sosiale media Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med ungdom, og du trives i deres fellesskap.
Personlige egenskaper
 • Evne og vilje til å jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til å ta selvstendige initiativ, og å fremme kirkens plass i lokalsamfunnet
 • Evne til å se og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
 • Evne til å skape tillit og kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner 
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Annet

 • Arbeid på kvelds- og helgetid må påregnes
 • Krav om politiattest jmf. Kl.§29
 • Krav om førerkort klasse B, og disponerer egen bil.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
Vi tilbyr
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Frihet til selv å påvirke egen arbeidssituasjon
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn og godtgjørelser etter avtale og ihht. KA`s hovedtariffavtale
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP

 

Kontaktinformasjon:

Kjerstin Jensen
prost
 997 14 007
 
Kristine Thorstvedt
Kirkeverge
 986 09 010
Arbeidsgiver Ås kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sagaveien 3, 1430 Ås
Publisert 2022-01-18
Søknadsfrist 2022-02-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ås kirkelige fellesråd

Ås
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger