Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med Rødøy sokn som tjenestested

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

I Petter Dass sine fotefar . . . .
Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo!  Det er her - midt i Norge - ute ved havet - med Myken og Svartisen - Rødøyløva og Melfjorden vi ønsker en prest som vil og kan fylle de oppgavene vi ønsker at skal fylles.

Soknepresten vil ha Rødøy sokn som sitt særskilte tjenestested. Soknet faller geografisk sammen med Rødøy kommune, som har  om lag 1 250 innbyggere. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt på Rødøy fastland. Til prostesetet i Sandnessjøen og til Bodø er det hurtigbåt-forbindelse i tillegg til at Kystriksveien (Nasjonal turistvei) mellom Steinkjer og Bodø går gjennom kommunen. Til Mo i Rana reiser man med ferge, samt en og en halv times kjøring med bil. Både i Bodø, Mo i Rana og i Sandnessjøen er det flyplass.

I Rødøy består den kirkelige bemanningen av prest, organist i 100 % stilling, kirkeverge i 80 %, sekretær i 40 % og gravgårdsarbeider i 50 %. I tillegg er det en trosopplæringsmedarbeider i 20 % stilling som p.t. er ubesatt. Ved hver av de 3 kirkene er det kirketjenere. Kontorene ligger i kommunehuset på Vågaholmen.

Det er til sammen 11 prekensteder i soknet. Det er i Rødøy kirke, Tjongsfjord kirke, Værangfjord kapell og Sørfjorden kirke det meste av den gudstjenestelige aktivitet skjer. Det er etablert et godt samarbeid med Den evangelisk Lutherske frikirke i Rødøy. 

Vi har 48 forordnede gudstjenester pr år, og i år 2020 var det 10 døpte, 9 konfirmanter, 12 begravelser og 6 vielser. Frammøte til gudstjenestene er varierende, men i forhold til folketallet ligger en svært godt an! Gudstjenesten er nerven i menighetenes liv, og flere steder er dette det eneste faste møtepunktet mellom folk og kirke. Derfor legges det mye arbeid i å gjøre gudstjenestene til gode møtesteder! 

Det er til sammen 6 barne- og ungdomsskoler og 4 barnehager i kommunen. Det er to omsorgssenter i kommunen, i Tjongsfjord og på Rødøya. Omsorgssentrene i Rødøy dekkes av en regelmessig andaktstjeneste. Konfirmantarbeidet er samlingsbasert og gjøres i samarbeid med trosopplæringsmedarbeider. Det er vedtatt en trosopplæringsplan for Rødøy.

Menighetene i Rødøy har forventninger om en prest som ser verdien i det arbeidet som er i gang, og som vil være med og bygge dette videre!


Den nye presten må være innstilt på en del reisevirksomhet, både til gudstjenester og i andre sammenhenger. Overalt vil hun/han bli møtt med åpenhet og gjestfrihet.

OBS. Det er en stor fordel om den som tilsettes som sokneprest i Rødøy har et positivt forhold til hav og båtreiser. For den båtinteresserte er Rødøy og Helgelandskysten et eldorado. Det er rike muligheter for et aktivt friluftsliv. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede prestetjenesten i soknet, og stimulere til et aktivt menighetsliv
 • Forrette gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeid sammen med andre ansatte
 • Sete i menighetsråd 
 • Tjeneste i prostiet i henhold til lokale ordninger 

Totalt er det 48 forordnede gudstjenester pr år, og i år 2020 var det 10 døpte, 9 konfirmanter, 12 begravelser og 6 vielser. Frammøte til gudstjenestene er varierende, men i forhold til folketallet ligger en svært godt an! Gudstjenesten er nerven i menighetenes liv, og flere steder er dette det eneste faste møtepunktet mellom folk og kirke. Derfor legges det mye arbeid i å gjøre gudstjenestene til gode møtesteder!  

Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 
Personlige egenskaper

Menighetene i Rødøy har forventninger om en prest som ser verdien i det arbeidet som er i gang, og som vil være med og bygge dette videre! 
Den nye presten må være innstilt på en del reisevirksomhet, både til gudstjenester og i andre sammenhenger. Overalt vil hun/han bli møtt med åpenhet og gjestfrihet. 

Vi ønsker en prest som har:

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner
 • Evnen til å motivere og inspirere


Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr

I Nord-Helgeland prosti er vi 10 prester. De senere årene har trosopplæringen i prostiet sammen med prosten lagt til rette for 2 studie/etterutdanningsdager sammen med trosopplæringsmedarbeidere. Prestene samles 4-6 ganger i året til egne fagsamlinger. Alle prestene har i tillegg 5 studiedager i året. 
Fleksibilitet og forutsigbarhet er nøkkelord i arbeidet med arbeidsplanene. 

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Presteboligen ligger i boligfelt i Tjongsfjord og eies av OVF.  Boligen har en grunnflate på 96 m2 og er i 2 etasjer. I sokkeletasjen er det gang, garderoberom, bad/toalett, vaskerom, 2 soverom, 2 lagerrom og et rom til disposisjon (soverom/kontor). Hovedplanet består av kjøkken, stue, bad og 2 soverom. Det er garasje i tilknytning til boligen. Hagen er lettstelt. Boligen ligger nær barnehage, skole og Alderstun omsorgsenter. Fra boligen er det 8 km til kirkekontor og butikk. 
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Rune Ertzeid
Prost Nord-Helgeland
 0047 954 34 589
 olav.ertzeid@alstahaug.kommune.no
 
Trine Nordvik Løkås
Rådgiver HR
 0047 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sekundær Fylkesvei 433 110, 8185 Vågaholmen
Publisert 2022-01-13
Søknadsfrist 2022-01-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger