Sokneprest i Vesterålen prosti med tjenestested Øksnes

Det er ledig stilling som sokneprest i Øksnes i Vesterålen prosti.

Vesterålen prosti er et naturskjønt prosti og består av soknene Bø- og Malnes, Lødingen, Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. I prostiet er det 11 prestestillinger og prostesetet er lagt til Sortland. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet og prosten kaller jevnlig inn til fagsamlinger og konvent. Prostiet har også flere fellestiltak hvor de ulike fellesråd har inngått samarbeidsavtaler blant annet innen spennende trosopplæringstiltak.

Prosten i Vesterålen har som et av sine viktigste mål, at Vesterålen skal være et godt og givende sted å tjenestegjøre, der vi er løsningsorienterte, ser muligheter og griper dem.  Om du ønsker en liten smakebit smakebit av øy-riket Øksnes, ta en titt på dette og ring gjerne prosten for en uforpliktende prat om mulighetene vi har:
https://www.youtube.com/watch?v=ozGbpxIOLN4

I Øksnes kommune er det ca 4 500 innbyggere, 2 500 bor på Myre som er kommunens sentrum. Øksnes er en kystkommune, og fiskeri er hovednæringen. Her kan en oppleve en mangfoldig natur som inviterer til et aktivt friluftsliv. Her er både fjellene og havet lett tilgjengelig. Det er et mangfoldig og variert kultur- og fritidstilbud i kommunen. Det gamle fiskeværet Nyksund er et særpreget sted med en spesiell historie, et aktivt kunst- og kulturmiljø og det er kommunens fremste turistmål.

Øksnes menighet har 4 kirker. Hovedkirken fra 1979, er arbeidskirken på Myre hvor prestene og alle fellesrådets ansatte har kontorfellesskap. I tillegg har vi Øksnes kirke fra 1703, Langenes Kirke som er fra 1500-tallet, og Alsvåg kirke fra 1923 som nylig er opp-pusset. Staben består av kirkeverge, to prester, diakon, organist, kontorkonsulent og kirketjener/gravplassmedarbeider.

Øksnes menighet har et aktivt arbeid knyttet til mange fasetiltak i trosopplæringen. Menigheten har en aktiv speidergruppe, flere kor og et aktivt diakonalt arbeid.
Menigheten har et variert gudstjenesteliv med etablerte tradisjoner og rom for nyskapning. Forordningstallet for gudstjenester er 58 gudstjenester pr år.  I tillegg kommer skolegudstjenester og enkelte andre gudstjenester utenom søn- og helligdager.

Den som tilsettes vil få medansvar for konfirmantarbeidet og barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Det er god oppslutning om konfirmantarbeidet, med rundt 30-40 konfirmanter årlig. Det ønskes en prest som kan være nærværende i bygdas og befolkningens liv i en kystkommune der folkekirka står sterkt. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Konfirmantarbeid
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke 

Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
Personlige egenskaper

Vi søker en sokneprest som kan være nærværende i bygdas og befolkningens liv i en kystkommune der folkekirka står sterkt. 
En prest som har lederegenskaper og evne til å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med både ansatte og frivillige medarbeidere.
En prest som evne til å følge opp ulike prosjekter og evne og vilje til å gjennomføre

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et godt stabsfellesskap med gode ressurser
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)          

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestested kan forekomme.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Kontaktinformasjon:

Fredrik Øverland
Prost i Vesterålen prosti
 0047 458 46 465
 prosten@sortland.kommune.no
 
Trine Nordvik Løkås
Rådgiver HR
 0047 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 10, 8430 Myre
Publisert 2022-01-12
Søknadsfrist 2022-01-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Arbeidsliv

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger