Sykehjemsdiakon - vikariat

Gjennom alt - et diakonalt tilbud til beboere og ansatte ved sykehjem i Bærum

Vår sykehjemsdiakon skal ut i permisjon og vi søker derfor en vikar. Vil du være med å bidra til glede, håp og trøst ved noen av sykehjemmene i Bærum?

Gjennom alt er en diakonal virksomhet ved sykehjemmene i Bærum kommune og søker å bidra til livskvalitet for beboerne og pasientene.
Dette skjer gjennom samtaler med enkeltpersoner og i grupper, kulturelle samvær og minnearbeid i avdelingene. Beboernes viktigste nettverk av pårørende og ansatte tilbys støtte, veiledning og undervisning. Gjennom alt har 2,4 stillinger og disse fordeler oppfølgingen av sykehjemmene mellom seg.

Gjennom alt er en felles satsing fra Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune for å styrke det diakonale tilbudet for beboere og pasienter, samt ivareta beboernes og pasientens eksistensielle og åndelige behov. Tjenesten er åpen for alle, uavhengig av livssyn. Gjennom alt har tilbud til beboere, pasienter, pårørende og ansatte. Hovedmålsetting er å bidra til en best mulig avslutning på livet for beboerne, og å øke trygghet og slitestyrke for pårørende og ansatte.

Sjekk også nettsidene som beskriver virksomheten nærmere: www.gjennomalt.no

 

Arbeidsoppgaver
 • Betjene beboere og pasienter med sjelesorg, grupper og samlinger
 • Sosiale og kulturelle samlinger for beboere, pasienter og pårørende
 • Samarbeid med og tilbud til pårørende 
 • Fagmøter og veiledning for helsepersonell og kirkeansatte
 • Samarbeid med helsepersonell og lokalmenigheter
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som diakon, i henhold til tjenesteordning for diakoner, gjerne med grunnutdanning som sykepleier eller sosionom
 • Gjerne kulturell tilleggskompetanse (sang, musikk, formidling)
 • Erfaring fra diakonalt arbeid og gjerne fra arbeid på sykehjem
 • Kompetanse innen samtale og sjelesorg
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet
 • Søker må disponere bil, godtgjøring etter statens satser
 • Du må være medlem av Den norske kirke og dele dens tro og bekjennelse
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens §29
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å bygge tillit hos beboere, pårørende og ansatte  
 • Du er trygg i møte med mennesker i livets sluttfase
 • Du trives godt i arbeid med seniorer
 • Du kan arbeide selvstendig og er en god lagspiller
 • Du evner å samarbeide godt med både sykehjemmene og menighetene
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Meget meningsfylte oppgaver hvor du kan bidra til livsmestring i en sårbar livsfase
 • Positive og engasjerte kollegaer og kontorfellesskap
 • Fellesskap med fellesrådets øvrige 13 diakoner
 • Faglig veiledning
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter KA sin tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver
 • Oppstart fra starten av mai, eller etter nærmere avtale

 

Gjennom alt
Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for beboere, pasienter, pårørende og ansatte ved Bærums sykehjem. I tilbudet ligger faglig veiledning for ansatte som møter mennesker i krevende livssituasjoner. Gjennom alt tilbyr støtte for beboere, pasienter og pårørende i form av ulike tilbud og arrangementer. Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av livssyn. De ansatte i Gjennom alt har relevant utdanning på masternivå. Utdanningen rommer blant annet kompetanse innen samtaler med enkeltpersoner og grupper- og spesielt i møte med menneskers psykososiale og eksistensielle/åndelige behov. Denne tjenesten kommer i tillegg til lokalkirkens tilbud om gudstjenester, andakter og samtaler med beboerne.


Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 128 000 innbyggere. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca. 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
 
Mari Wirgenes
Sykehjemsdiakon
 400 34 200
 post@gjennomalt.no

 

 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådmann Halmrasts vei 14, 1337 Sandvika
Publisert 2022-01-05
Søknadsfrist 2022-01-30
Stillingstype Vikariat, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger