Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Holla og Helgen sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Nome kommune er delt i to sokn, Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn med hver sin sokneprest og kirkestab som samarbeider. Kommunen har 6600 innbyggere. I Holla og Helgen sokn bor det ca. 3.800 personer. Tett på 3.000 av dem er medlemmer av Den norske kirke. Hvert år blir det holdt 50 gudstjenester, ca. 25 dåp og 40 gravferder. Soknepresten har kontor i Nome rådhus sentralt i Ulefoss sentrum, 5 minutters gange fra kirken. Her har også kirkeverge, sekretær, organist og menighetspedagog sine kontorer. Kirketjenerne har kontor ved Holla kirke. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan og har knyttet til seg en del frivillige.
For å få til månedlig frihelg, holder begge prestene i Nome to gudstjenester èn søndag i måneden. Ellers vikarierer prestene for hverandre i feriene og har også anledning til å avtale seg imellom gode ordninger for avspasering.

Satsingsområder
Flertallet av ungdommene blir kirkelig konfirmerte, om lag 25 hvert år, og konfirmantarbeidet er knyttet til et større konfirmant- og ledertreningsprogram i prostiet (Se ønsketogelsket.no). Halvparten av undervisningen skjer likevel lokalt. Kirken har et godt samarbeid med skolen og med Nome sykehjem.

Ulike tiltak
Menighetshuset Fredheim ligger like ved Holla kirke og rommer alt fra faste trosopplæringstiltak til kirkekaffe og menighetsfester. Mer informasjon om menighetens mange tilbud til ulike aldersgrupper finnes på menighetens nettside: www.hollaoghelgen.no.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige
tilsatte.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

I Holla og Helgen benyttes bokmål. I Lunde og Flåbygd benyttes begge målformer. Søker må bekrefte at hun/han behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.  

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • ledelse av prestetjenesten
 •  gudstjenester, forkynnelse og kirkelige handlinger
 • deltakelse i trosopplæring, planarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • møte i menighetsråd
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • evne til samarbeid i råd og stab
 • menneskekunnskap
 • omsorgsevne
 • vilje til og ønske om å arbeide med unge mennesker
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning 
 • godtgjørelse etter gjeldende satser 
 • pensjonsinnskudd 
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Holla og Helgen sokn ligger i Nome kommune, ca. 3 mil fra Skien og 2,5 mil fra Bø, med Ulefoss som sentrum. Her ligger Ulefoss jernverk, helsesenter, butikksenter, barne- og ungdomsskole og to barnehager. Ulefoss og Helgen ligger vakkert til med rike muligheter for friluftsliv, til vanns og til lands. Telemarkskanalen og Ulefoss hovedgård er populære turistmål, og stedet har en lang og variert kulturhistorie. Holla kirke (fra 1867), ligger på Ulefoss. Der er det i gjennomsnitt gudstjeneste 3 søndager i måneden. I Helgen kirke (fra 1735) er det ca. én gudstjeneste i måneden. Romnes kirke er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Der er det gudstjenester om sommeren. I tillegg har Ulefoss en vakkert beliggende kirkeruin etter Holla gamle kirke. Mer informasjon om Nome kommune kan du finne på www.nome.kommune.no.

 

Kontaktinformasjon:

Asgeir Sele
Prost
 41566043
 asgeir.sele@seljordkyrkje.no
 
Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Publisert 2021-12-21
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger