Sokneprest i Nordre Follo prosti med tjenestested Langhus og Siggerud sokn

Vil du:

Være med å lede og inspirere arbeidet i to ganske forskjellige kirker?
Arbeide sammen med engasjerte kolleger, menighetsråd og frivillige medarbeidere?
Bygge relasjoner til mennesker i alle aldre?

Da er dette en stilling for deg!

Vi er på jakt etter en sokneprest som ønsker å skape engasjement og godt samarbeid med ansatte og frivillige. Soknepresten skal være en synlig kraft i kirken, og i lokalmiljøet. Menighetsrådene ønsker seg en sokneprest som kan være med å arbeide strategisk og målrettet for å utvikle arbeidet i kirkene videre og bygge fellesskap i menighetene. Den daglige ledelsen av staben er delt mellom soknepresten som har den strategiske ledelsen, og daglig leder som ivaretar den administrative ledelsen. 

Det har vært arbeidet mye med gudstjenestereformen, noe som har ført til lovsangsgudstjenester med band, familiegudstjenester, kveldsgudstjenester for ungdom, samt tradisjonelle gudstjenester. Som sokneprest leder du organiseringen av gudstjenestelivet i begge kirkene, sammen med råd og stab.
Ellers vil du delta i konfirmantundervisning og trosopplæringstiltak som ledes av kateket og trosopplærer. Oppgaver og ansvar fordeles ut fra planer, og medarbeidernes evner og gaver. Sammen med kapellanen organiserer du turnus for gudstjenester og institusjonsandakter, og sammen med prestene i Ski og Kråkstad går du inn i tjenesteuker felles for de 4 soknene.

Om menighetene
 Langhus og Siggerud menigheter er forskjellige, både med tanke på størrelse, kirkebygg og aktiviteter. Medlemsprosenten i Dnk er ca 65. I Langhus sokn bor det ca 12000 mennesker, og det bygges stadig nye blokker rundt jernbanestasjonene. Langhus kirke er en stor arbeidskirke der det feires gudstjeneste de fleste søndager og høytidsdager. Her vil du også få kontor, sammen med staben, som stort sett er felles for begge sokn. I Siggerud sokn bor det ca 3000 mennesker. Siggerud kirke er en intim og stemningsfull trekirke fra 1905, der det feires gudstjenester omtrent annenhver søndag, i tillegg til høytidsdager. Ved siden av kirken finnes det en kirkestue, som har ropt etter utvidelse i mange år, og hvor vi nå ser lys i tunnelen.
 

Andre kontinuerlige aktiviteter i menighetene er Superonsdag for barnefamilier, babysang, formiddagstreff, åpen kirke og barnekor. Du kan lese mer om menighetene på våre nettsider: www.kirken.no/langhus og www.kirken.no/siggerud.

Facebook: Langhus kirke og Siggerud kirke

Dette vil vi

 • Utvikle gudstjenestefellesskapet i begge menighetene, særlig blant barnefamilier, bl a ved å starte søndagsskole
 • Bygge relasjoner til nåværende og nyinnflyttede innbyggere i alle aldre og samarbeide med grupperinger i lokalsamfunnet.
 • Opprettholde gode relasjoner til skoler og barnehager
 • Fortsette å gi våre frivillige medarbeidere handlingsrom og anerkjennelse. Og rekruttere nye.
 • Utvikle vår kommunikasjon på sosiale medier

 

Målform i kirke og skole er bokmål.

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å
ikke bli oppført på søkerlisten jmfr. Offentlighetsloven §25.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester, kirkelige handlinger, andakter og sjelesorg
 • Konfirmantarbeid
 • Trosopplæring, barne-, ungdoms- og familiearbeid
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand. theol
 • Praktisk-teologisk udanning
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Gode forkynner- og formidlingsevner, også overfor barn og unge 
 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet, selvstendig og i team
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner med ansatte og frivillige medarbeidere
 • Evne til utadrettede, kontaktskapende møter med mennesker i ulike livsfaser
 • Evne og vilje til å arbeide med digital kirke
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode lederegenskaper, eller ønske om å utvikle disse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest  etter KAs lønnsregulativ
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
Personalavdelingen
 +47 40453540
 th953@kirken.no
 
Sven Holmsen
Prost i Nordre Follo
 +47 90754126
 sh733@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langhus kirke, Langhussenteret 3, 1405 Langhus
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger