Kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Asak, Enningdalen, Idd og Tistedal sokn

Trives du med å jobbe med ungdom? Vil du være med på å videreutvikle et godt konfirmant- og ungdomstilbud i fire spennende menigheter? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi søker ny kapellan til en variert og spennende stilling , og ser etter en allsidig prest som vil være med på å utvikle kirkens arbeid i området.

Vi ønsker en prest som er nærværende i menighetens og menneskenes liv, og som har bredden av folkekirken som sitt fokus. Du må like å jobbe selvstendig og i team.  

Konfirmantarbeidet er en særlig viktig oppgave for kapellanen. Du bør trives med ungdom, og ha evne og vilje til å videreføre og videreutvikle et godt konfirmant- og ungdomstilbud.

Kapellanen utfører gudstjenester og kirkelige handlinger i en tilpasset turnus med de andre prestene i Halden. Kapellanen deltar også i betjeningen av ulike helseinstitusjoner og i samarbeid med skoler og barnehager. 


Disse er klare for å samarbeide med deg:
Soknene i Den norske kirke i Halden er organisert i to samarbeidsområder. Kirkens kontorer er sentrumsnære og samlokalisert med felles daglig leder og administrasjon for de to stabene. Idd samarbeidsområde har fire sokn og fem kirker (Idd, Prestebakke, Søndre Enningdalen, Asak og Tistedal) og er bemannet med to sokneprester og en kapellan med særlig ansvar for konfirmant- og ungdomsarbeidet, en diakon, tre kirkemusikere og fire kirketjenere. Den øvrige bemanningen i fellesområdet består av tre prester, en diakon, tre menighetspedagoger og flere kirketjenere. Det er godt utviklet samarbeid mellom menighetene i området.  Det kan være aktuelt å slå de to samarbeidsområdene og stabene sammen.  

Halden kommune ligger helt sør i Østfold og består av tettbygde bysentra, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet. 
Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70 % tilhører Den norske kirke. Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning.  Halden kommune har syv sokn og åtte kirker tilhørende Den norske kirke.

Se gjerne våre sider på Facebook: Den norske kirke i Halden, samt våre hjemmesider: https://halden.kirken.no 

Målform i tjenesten er bokmål.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i en beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse. 

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmfr. offentlighetsloven § 25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet og medansvar for trosopplæringen
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke 
 • Cand.theol 
 • Praktisk teologisk utdanning 
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og glede av teamarbeid
 • Glad i ungdom, samt et sterkt engasjement for å lede og utvikle kirkelig arbeid med og for ungdom
 • Evne og vilje til samarbeid med frivillige medarbeidere og kristne organisasjoner
 • Gode kontaktskapende evner
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan etter KAs lønnsregulativ  
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Åndelig veiledning 
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
Personalavdelingen
 +47 40453540
 th953@kirken.no
 
Espen Feilberg Jacobsen
Prost
 +47 99107224
 prost.sarpsborg@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Os alle 13, 1777 Halden, Norge
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger