Prostiprest i Søndre Borgesyssel prosti

Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver? Liker du å møte mennesker og kunne tenke deg å være prostiprest i et trivelig prestefelleskap? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Flott mulighet for en allsidig prest
Vi ønsker oss en prostiprest som er selvstendig, er god på å møte mennesker, en god formidler og forkynner – og en som kan fungere godt i mange miljøer. Stillingen kan passe både for en nyutdannet prest så vel som en prest med lang erfaring som ønsker en litt friere og mer variert stilling. Prostipresten vil bli godt tatt imot i et trivelig prestefellesskap i prostiet.


Om prostiet
Prostiet omfatter Sarpsborg og Halden kommuner, som har omkring 88.000 innbyggere hvorav omkring 66 % er medlemmer i Den norske kirke. Det er to fellesråd og 16 sokn i prostiet. Det er 20 kirker i soknene og prostiet bemannes av 21 prester hvorav 3 fengselsprester. Prostesetet er i Sarpsborg der også prostipresten normalt vil ha kontor. Både Halden og Sarpsborg har vakker kystlinje i grenseområdet mot Sverige, og variert natur og et rikt kulturliv. Det er fortsatt et område med relativ lav pris på boliger og mange flotte lokalmiljøer å knytte seg til.  Dette er dermed en flott anledning til å bli kjent med flere av våre menigheter.

 

Oppgaver
Prostipresten vil gjøre tjeneste i hele prostiet. Ved vakanser kan prostipresten vikariere i en stilling over en periode. Prostipresten går da inn i alle aktuelle oppgaver for den stillingen. Når det ikke er lengre vakanser, vil prostipresten dekke vikarbehov som følge av sykdom og annen ledighet og først og fremst ha ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger. Oppgavene vil derfor variere over tid, noe som krever god fleksibilitet og omstillingsevne.  


Målform i tjenesten er bokmål.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i en beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse. 

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmfr. offentlighetsloven § 25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantundervisning
 • Delta i stabsmøter etter avtale
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløfte

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke 
 • Cand.theol 
 • Praktisk teologisk utdanning 
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet, kreativitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • God formidlingsevne, gjennom forkynnelse og sosiale medier
 • Evne og vilje til å arbeide med digital kirke
 • God samarbeidsevne med ansatte og frivillige medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt  
 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1537 prostiprest etter KAs lønnsregulativ  
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Åndelig veiledning 
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
Personalavdelingen
 +47 40453540
 th953@kirken.no
 
Espen Feilberg Jacobsen
Prost
 +47 99107224
 prost.sarpsborg@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger