Menighetspedagog, Fornebulandet menighet

Ledig stilling innen trosopplæring

Trives du med arbeid for og med barn og unge? Som menighetspedagog for aldersgruppa 0-13 i Fornebulandet, blir du medansvarlig for undervisning og oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet. Fornebulandet vokser raskt, og vi ser gode muligheter til å videreutvikle trosopplæringsarbeidet i menigheten.
Du får tre inn i trygge rammer, med mye godt arbeid innen trosopplæring, men har samtidig mulighet til å prege og påvirke arbeidet framover. Det er et aktivt barnekor, og det arbeides med oppstart av Tweensklubb/kor. Fornebulandet menighet har mange ønsker og tanker om barne- og ungdomsarbeidet videre og er i en spennende fase, hvor vi tenker utvikling på flere plan. Vi har uforløst potensiale på kirke/skole-samarbeid, og ønsker oss noen med interesse også for det.

Brenner du for noe av dette, men ikke alt? Ta kontakt med oss for en prat om innholdet i stillingen.
Er du den rette for stillingen, men mangler formell kompetanse innen kristendomsfag og/eller pedagogikk vil vi legge til rette for faglig påfyll. Du trer inn i et hyggelig, motivert og etablert stabsfellesskap, og vi ønsker oss noen som vil bidra til det.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvaret for trosopplæringsplanen for barn og unge 0-18 år
 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene for 0-13 år, flere av tiltakene skjer i samarbeid med stab og frivillige
 • Ansvarlig for barnekor og Tweensarbeid
 • Medansvarlig for Superonsdag  (familiemiddag, kor og myldring), hvor også flere andre fra stab bidrar
 • Rekruttering av frivillige til trosopplæringstiltak
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for 14-18, i samarbeid med kateket
 • Budsjettansvar for trosopplæringsbudsjettet
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært en person med utdannelse som menighetspedagog eller kateket
 • Søkere med annen relevant utdanning  vil også bli vurdert
 • Musikalsk utdanning og evt. erfaring barnekor ol.
 • Pedagogisk utdanning/ erfaring
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • God på bruk av it-verktøy og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Utadvendt og kontaktskapende og god til å bygge relasjoner
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har god evne til å formidle tro til barn og unge
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Evne til å lede andre
 • Evne til å arbeide strukturert og til å administrere
 • Like god til å arbeide selvstendig som i team
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En inspirert stab som liker å prøve ut nye ting og en engasjert menighet
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Tilsetting i KfiB, med hovedarbeidssted Fornebulandet menighet p.t.
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Hos oss vil du inngå i et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger fra alle menighetene. Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Oppstart snarest, eller etter nærmere avtale

 

Fornebulandet menighet ligger i den søndre delen av Bærum og består av ca. 8000 innbyggere. Snarøya kirke og Kilentunet på Lysaker er utgangspunkt for menighetens aktivitet. Menigheten står foran spennende utfordringer i forbindelse med den store tilflyttingen og utbyggingen av Fornebu. Et viktig mål for menigheten er å kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet.  

Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor, kateket,diakon, menighetspedagog, ungdomsleder, kirketjener og sekretær.

Les mer om menigheten her: http://www.fornebulandet-menighet.no/

 

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 128 000 innbyggere.  Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid.  Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca. 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Birgit Wirgenes
Kirkeforvalter/daglig leder
 40442152
 
Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Snarøyveien 126, 1367 Snarøya
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger