Menighetspedagog, Haslum menighet

100% stilling i Haslum menighet (80% trosopplæring + 20% barn og ungdom)

Ønsker du å lede arbeidet med trosopplæring for barn og unge i Haslum menighet? Gjennom opplevelser, kreativitet, fortelling og gudstjenester vil du være med på å formidle og utforske kirkens tro, kultur og verdigrunnlag i møte med, og sammen med, barn og unge. Menigheten har en godt utarbeidet trosopplæringsplan som grunnlag for arbeidet. Nå søker vi deg som ønsker å videreutvikle arbeidet. Trosopplæringsarbeidet har god oppslutning og er en naturlig del av menighetens helhetlige årshjul og arbeid. Menighetspedagogen har ansvar for blant annet å dirigere og lede et barnekor, drive sommerskole i skolens første ferieuke, og samarbeid med barnehagene i høytidene.

Utlysningen er todelt, en fast 80% stilling med fokus på trosopplæring og en 20% midlertidig stilling med fokus på overganger mellom barne- og ungdomsarbeidet. Den midlertidige stillingen har varighet i ett år, men menigheten søker å skaffe nok midler til å gjøre denne også til en fast stilling. Det vil bli avklart i løpet av det første året.

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menighetshuset ligger 400 meter unna og gir rom for ulike menighets-aktiviteter.
Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab består av to prester, kirkeforvalter, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, bandleder, diakon, sekretær og kirketjener. 

 

Arbeidsoppgaver 80% trosopplæring
 • Hovedansvaret for trosopplæringsplanen for barn og unge 0-18 år
 • Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene for 0-12 år, flere av tiltakene skjer i samarbeid med stab og frivillige og er knyttet til gudstjenestelivet
 • Dirigere og lede barnekor (Haslum kirkes SangFuglOrdning 1.-4. klasse), i samarbeid med kantor og korets styre
 • Ansvarlig for sangstunden ifm babysang
 • Samarbeid med barnehager
 • Budsjettansvar for trosopplæringsbudsjettet
 • Medansvarlig for tweensarbeid og familietorsdag (middag, kor og myldring), hvor også flere andre fra stab bidrar
 • Rekruttering av frivillige til trosopplæringstiltak
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for 13-18, i samarbeid med kateket
 • Informasjonsarbeid og markedsføring på nettsider, facebook etc.

Arbeidsoppgaver for 20% barn- og ungdom

 • Sikre god overgang mellom trosopplæringstiltak og det kontinuerlige arbeidet.
 • Være medansvarlig på tweensklubben
 • Styrke og videreutvikle møteplasser for ungdom sammen med menighetspedagog for konfirmanter, ungdomsarbeidere og øvrig stab
 • Tilstedeværelse for ungdom på bruktbutikken på Bekkestua
 • Øvrige detaljer og presiseringer vil gjøres i forkant av tilsetting og i samråd med aktuell kandidat
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært en person med utdannelse som menighetspedagog eller kateket
 • Søkere med annen relevant utdannelse og praksis, vil også bli vurdert. Søkere som mangler formell kompetanse som menighetspedagog kan få mulighet til komplettering.
 • Musikalsk utdanning/erfaring
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • God på bruk av it-verktøy, nettsider og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Du er sosial og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner med barn, unge og deres familier
 • Du liker å utforske og formidle kristen tro i undervisning og forkynnelse
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv og andre
 • Du er strukturert og god på å administrere, planmessig og kreativ
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Dyktige kollegaer i en nyetablert stab med stor anledning til påvirkning
 • Engasjerte frivillige
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Tilsetting med KfiB som arbeidsgiver og Haslum menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Oppstart så snart som mulig, eller etter nærmere avtale
 • Det er mulig å kun søke på 80%-stillingen som trosopplærer

 

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menighetshuset ligger 400 meter unna og gir rom for ulike menighets-aktiviteter.

 
Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab
består av to prester, kirkeforvalter, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, bandleder, diakon, sekretær og kirketjener.

Se: www.haslum-menighet.no

 

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 128 000 innbyggere.  Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid.  Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca. 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Vibeke Thunes Olsen
Kirkeforvalter/daglig leder
 41510750
 
Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gml. Ringeriksv. 86, 1356 Bekkestua
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger