Sokneprest i Alta sokn

Vil du være sokneprest i en aktiv bymenighet i Finnmark?

Vi har ledig stilling som sokneprest i Alta, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Alta sokn og Talvik sokn som særskilt tjenestested og Alta prosti er tjenestedistrikt.

Alta menighet sin visjon er Nær Gud, nær mennesker. Vi vil være rause – vise omsorg – bringe håp. Vi har et ønske om at menigheten skal være Guds utstrakte hånd i Alta, et sted hvor alle kan føle seg inkludert og sett. Soknepresten er en sentral person i arbeidet med å realisere menighetens visjon.

Alta- og Talvik sokn har en stab på 19 ansatte, og samarbeid er høyt verdsatt. Det er 6 prestestillinger i de to soknene, inkludert prosten, og vi jobber tett sammen med de øvrige ansatte. Kontorlokalene våre finner du i underetasjen i Nordlyskatedralen Alta kirke, kirka i enden av gågata. Nordlyskatedralen er et velegnet sted for ettertanke, bønn og åndelig vekst, et diakonalt og kirkemusikalsk senter med vekt på kulturarbeid.

Soknepresten i Alta vil ha Alta sokn som sitt fokusområde, men vil også betjene Talvik sokn med enkelte kirkelige handlinger. Talvik sokn består av flere bygder på begge sider av Altafjorden. Det er til sammen 11 kirkesteder i soknene. Med å betjene begge sokn får man både oppleve det aktive, travle bylivet, og det litt mer rolige bygdelivet. For oss er det viktig å være kirke der folk er, om det er midt i byen, eller om det er den lille bygda der fjordene møtes.

Alta er en aktiv menighet hvor det skjer mye forskjellig i løpet av en uke. Soknepresten i Alta vil være involvert i enkelte trosopplæringstiltak og andre aktiviteter i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Med ca. 160 konfirmanter i året er konfirmantarbeidet et stort fokusområde for oss. I løpet av en uke kan man blant annet møte på KANU (sangkvelder og arbeid med psykisk utviklingshemmede), speider, babysang, småbarnssang, ungdomsmedarbeidersamlinger, Kom.Inn! Tweens og ungdomsklubb, dagtilbud for voksne over 55 år, bibeltimer og mange andre aktiviteter. For flere opplysninger om menighetens virksomhet kan du gå inn på vår hjemmeside, www.kirken.no/alta.

Vi ønsker at gudstjenestene våre skal være pulsen i det vi gjør, og at den skal romme alle som kommer, barn som voksne. Som sokneprest får man mulighet til å være med å videreutvikle gudstjenesten i samarbeid med menighetsråd og ansatte. Vi betjener flere institusjoner med andakter og sjelesorg. I de to soknene er det ca. 180 som døpes, 50 vielser og 140 begravelser i løpet av et år. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Stedfortreder for prosten
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og ha visjoner for framtiden
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Alta prosti tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Øyvind Oksavik
Prost i Alta prosti
 93412337
 oyvind@alta.kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nordlyskatedralen, Markedsgata 30, 9510 Alta
Publisert 2021-12-17
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger