Sokneprest i Gamvik sokn

Hammerfest prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Gamvik sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen har Gamvik sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Vi ser etter en initiativrik sokneprest som liker utfordringer, er trygg på seg selv og som kan inspirere mennesker.

Vær og avstander gjør sitt til at vi er vant med å måtte være fleksible og ta ting på strak arm. Er du typen som synes det er artig å improvisere og finne løsninger «i fart» så har du gode muligheter til å dyrke det talentet her.

Gamvik sokn er identisk med Gamvik kommune, landets nordligste landfaste kommune og ligger på østsiden av Nordkynhalvøya. På vestsiden ligger Lebesby kommune. Det er 33 km mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord og det samarbeides om flere funksjoner.

Gamvik kommune har et areal på 1431 kvadratkilometer og ca 1150 innbyggere så etter en tid så er det mulig å vite hvem de fleste er. Kommunen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv for både barn og voksne. Vi er flerkulturelle med mange nye innbyggere fra blant annet Island, Russland og Øst-Europa.
Det er ruteflyplass i Mehamn samt 2 daglige hurtigruteanløp.

Du finner ikke de store kjøpesentrene men du får tak i det du trenger. Folk er vant til å improvisere og finne løsninger underveis når noe oppstår.
Vi har mye vær, og lever med naturen tett på oss. Naturen benyttes ofte, også de dagene det ikke er sol fra skyfri himmel og vindstille. Om sommeren er det fotturer og båtturer og om vinteren er det ski- og scooterturer. Jakt- og fiskeområder finner du overalt.

Er du glad i å være ute i all slags vær og synes at bålkaffe smaker bedre enn caffe latte så ligger ting til rette for å trives.

Prestegjeldet betjenes av sokneprest, kirkeverge, organist og kirketjenere.
Gamvik kirke er fra 1958. Mehamn kirke er fra 1965 og på Skjånes ligger Hop kirke fra 1978. Soknet har brukervennlige menighetskontorer i Mehamn. På alle kirkestedene er det kirkegårder. Fra Mehamn er det 21 km til Gamvik kirke og 56 km til Hop kirke.
Det blir også avholdt enkelte gudstjenester på Langfjordnes og Nervei, dit kommer man med hurtigbåt.
Det holdes også gudstjenester ute. Da drar kirka ut der folk møtes og oppslutningen er god.

Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er varierende, men prosentvis høy.
Samarbeidet med skoler og barnehage er godt. Det er tradisjon for påske- og julevandring med barnehagene og skolegudstjenester før jul.
De siste årene har Gamvik og Lebesby sokn innledet et tettere samarbeid om blant annet trosopplæringsaktiviteter.
I 2020 var det 29 gudstjenester med 524 deltakere, 3 dåp, 1 konfirmant, og 9 begravelser.

I prostiet er det 7 prester som møtes jevnlig.
Soknepresten deltar i prostiets beredskap, gjør tjenester i prostiet og inngår i kommunenes kriseteam.
Det hører ikke bolig til stillingen men vi er behjelpelige med å skaffe bolig tilpasset den som kommer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Gamvik sokn ligger i tiltakssonen, dette gir mulighet for lavere skatt og nedskriving av studielån.  Se tiltakssonen.no for ytterligere informasjon.  

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Jon Atle Birkeland
Prost i Hammerfest
 97032068
 Jon.Atle.Birkeland@hammerfest.kommune.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grønlia 7, 9770 Mehamn
Publisert 2022-01-20
Søknadsfrist 2022-02-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger