Prostiprest i Tromsø domprosti

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som prostiprest i Tromsø domprosti. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet.  Stillingen har Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Prostipresten er direkte underlagt domprosten, og den tilsatte vil få fastlagt sin arbeidsplan i samarbeid med domprosten. Det ligger i stillingens karakter at ikke alt kan planlegges på lang sikt. Det er tre prostiprester knyttet til Tromsø domprosti, og disse stillingene vil sammen dekke så mye som mulig av behovet for vikartjenester, men også ha rom for mer langsiktig arbeid, etter nærmere planer. For tiden er det aktuelt å knytte ca 50% av prostiprestens arbeidstid opp mot arbeid i Tromsø International Church (TIC). Arbeidsspråk er primært engelsk for denne delen av stillingen.

Til prostipreststillingen som nå er utlyst, er det for tiden kontor i kontorfellesskap med ansatte i Domkirken sokn og Elverhøy sokn. samt domprost og kirkeverge med stab.

Arbeidet som prostiprest er variert i et prosti med kulturelt og kirkelig mangfold.

Det er gode muligheter for å få arbeide nært sammen med kolleger og andre kirkelige faggrupper. Det satses på kollegafellesskap og gode samarbeidsforhold.

Flere opplysninger om Tromsø finnes på kommunens hjemmeside www.tromso.kommune.no og menighetens virksomhet omtales på fellesrådets hjemmesider www.kirken.tromso.no

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest
Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Ha evne til å inspirere og engasjere andre
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Gode evner til kommunikasjon, og gode arbeidsrutiner.
 • Evne til å engasjere seg i menighetens liv og utvikling
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter lønnsgruppe 1537 prostiprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Nytilsatte får tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. og avgjørelser som kan influere tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Stig Lægdene
Domprost
 97700312
 stig.legdene@kirken.tromso.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tromsø domkirke, Kirkegata 7, 9008 Tromsø
Publisert 2021-12-17
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger