Økonomiansvarlig

Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet som 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn driver med støtte fra Norad. Disse midlene kanaliseres til våre medlemmers partnere og prosjekter i rundt 35 land. Digni har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle, samt en oppgave som kompetansebygger og nettverksfasilitator.

Beskrivelse

Digni søker en faglig dyktig økonomiansvarlig som kan bidra til styrkingen av forvaltningen av vår portefølje. Hovedfokus for stillingen vil ligge på økonomisk styring og rapportering. Økonomiansvarlig vil jobbe tett sammen med en gruppe høyt kvalifiserte bistandsrådgivere, samt controller og resten av sekretariatet.

Ansvarsområder:

 • Rådgiving og kompetansebygging av Dignis stab og medlemsorganisasjoner i økonomispørsmål
 • Utvikle og vedlikeholde rutiner/verktøy og retningslinjer for økonomistyring
 • Oppfølging av regnskap og budsjett i Dignis prosjektportefølje og i sekretariatet
 • Faglig ressurs for fagrådgiverne vedr. budsjett og regnskap for prosjekter i porteføljen.
 • Fordeling av økonomiske rammer og kommunikasjon med medlemmene
 • Utarbeidelse av statistikker og tallmateriale til Norad
 • Kvalitetssikring og bidrag av økonomisk kompetanse inn i organisasjonsgjennomganger av medlemmer, partnere og prosjekter i Digni-kjeden
 • Ansvar for økonomirapportering til Norad og Dignis styre
 • Løpende kontakt med revisor
 • Andre oppgaver kan tilkomme

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Økonomiutdannelse på master-nivå
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • God regnskapsforståelse
 • God erfaring med bruk av Excel og IT-verktøy generelt
 • Må beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, kunnskap i fransk og/eller spansk er en fordel
 • Erfaring fra humanitært/bistandsfaglig arbeid (utenlandserfaring er en fordel)

 

Egenskaper:

 • Resultatorientert og selvstendig
 • Fleksibel og god til å samarbeide
 • Analytisk, strukturert
 • God og tydelig i kommunikasjon

 

Stillingen er fast i 100 %, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen rapporterer til assisterende generalsekretær.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Den som ansettes må kunne identifisere seg med Dignis verdigrunnlag. Lønn etter Dignis regulativ. Pensjonsordning.  

For nærmere opplysninger kan følgende personer kontaktes:

 • Assisterende generalsekretær, Elizabeth L. Walmann, telefon 924 35 591

Kortfattet søknad med CV sendes til post@digni.no innen 16. januar 2022.

Arbeidsgiver Digni
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted Arbinsgate 11, 0253 Oslo
Publisert 2021-12-14
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Digni

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger