Kantor/organist (50% stilling)

Den norske kirke i Rauma har kontor på Åndalsnes. I kommunen bor det ca. 7000 mennesker, og Dnk har ca. 5500 medlemmer. Kommunen har rike muligheter til aktivt friluftsliv, det er bredt kulturtilbud og aktive lag og foreninger innen ulike områder. Kommunikasjonsmulighetene er gode med tog til Oslo og Trondheim, og 1 times kjøring til Molde lufthavn. Det er 6 sokn i kommunen, og 10 kirker som benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. På kirkekontoret har organisten stabsfellesskap med prosten i Indre Romsdal prosti, 2 sokneprester, organist, diakon, trosopplærer, prostesekretær og kirkeverge.

Da vår organist går over i pensjonistenes rekker, søker vi hans etterfølger.

 

Dine arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for kirkemusikken i soknene. Dette omfatter orgelspill ved gudstjenester og kirkelige handlinger, menighetssang, salmekvelder, korarbeid, musikkformidling, undervisning og rådgivning. Organisten bør beherske ulike sjangere.
 • Kantor/organist gjør tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram og ved kirkelige handlinger som forrettes i kirken etter Dnks ordninger.
 • Kantorens/organistens tjeneste omfatter for øvrig:
  • rådgivning for menighetsrådet i kirkemusikalske spørsmål.
  • ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes orgler og øvrige instrumenter.
  • samarbeid med lokale, frivillige og offentlige instanser.
  • stimulering av barn og ungdom til kirkemusikalsk engasjement.

 

Dine egenskaper

 • Du må ha god formidlingsevne, samarbeidsevne, evne til å motivere, ta initiativ og være fleksibel i tjenesten.
 • Evne til å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Dine kvalifikasjoner

 • 4-årig kirkemusikkutdanning.
 • 3-årig grunnutdanning i kirkemusikk med tilleggsutdanning innen musikk, kirkefag, pedagogikk eller andre relevante fag.
 • Annen relevant utdanning og praksis.

 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med tariffavtale, pensjonsordning i KLP.
 • Varierte oppgaver, innflytelse over egen arbeidssituasjon og godt arbeidsmiljø.

 

Tiltredelse 1.7.2022.

 

Den som blir tilsatt må være medlem i Den norske kirke. Politiattest må framlegges. Må inneha førerkort klasse B, og kunne disponere bil i tjenesten.

 

For flere opplysninger kontakt kirkevergen tlf.71 22 74 70 / 47 29 72 47. Søknad med attester og referanser sendes til:

Rauma kirkelige fellesråd, Vollan 6, 6300 Åndalsnes eller kirkeverge@rauma.kirken.no

 

Søknadsfrist: 31.januar 2022.

Arbeidsgiver Rauma kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vollan 6, 6300 Åndalsnes
Publisert 2021-11-30
Søknadsfrist 2021-12-31
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Rauma kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger