Diakon/diakonimedarbeider i Skøyen menighet

Spennende og unik prosjektstilling (2 år, med mulighet for forlengelse).

I Kirkelig Fellesråd i Oslo, Skøyen menighet, har vi ledig 100 % prosjektstilling som diakon/diakonimedarbeider i to år for med mulighet for forlengelse. Den som ansettes vil være med på å utvikle Kaffebønnen, diakoni og kafé, som det gode møtestedet på Skøyen.

Om menigheten

Om menigheten
"Alle er velkommen" er visjonen slik den kommer til uttrykk i menighetens strategi- og handlingsplan. Sammen jobber vi for å legge til rette for gode og inkluderende fellesskap for alle aldersgrupper, med gudstjenesten som stedet der vi alle kan møtes.

For mer informasjon om menighetens nettside https://kirken.no/skoyen.

Arbeidsoppgaver

- Etablere og utvikle Kaffebønnen som Skøyen menighets kafe-kirke og diakonale møtested.
- Utvikle kafeen som lokalmiljø-møteplass, med program og initiativ særlig rettet mot ungdom
- Oppsøkende kontakt og samtaler med kafe-gjester
- Bistå i drift av Kaffebønnen AS etter avtale
- Være en brobygger mellom kafeen og menighetens fellesskap og aktiviteter
- Bygge nettverk og samhandle med skoler, hjelpeapparatet, bydel og frivillige organisasjoner.
- Kartlegge og utvikle muligheter for arbeidstrening for ungdom
- Kvelds og helgearbeid etter avtale.

Kvalifikasjoner

- Utdanning som diakon i samsvar med "Tjenesteordning for diakoner" alternativt relevant treårig høyskoleutdanning enten i helse-, sosial, pedagog/barnevernspedagog, eller innen sosialt entreprenørskap.
- Erfaring som samtalepartner
- Erfaring fra arbeid blant ungdom
- Prosjekterfaring
- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Personlige egenskaper

- Relasjonsbygger
- Kreativ og nyskapende
- Evne til å se nye muligheter
- Selvstendig og fleksibel
- Lagspiller
- Evne til å etablere kontakt, både med enkeltmennesker og med ulike samarbeidspartnere

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/521

 

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

 

 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skøyenveien 43, 0375 Oslo
Publisert 2021-11-16
Søknadsfrist 2021-12-05
Stillingstype Fast, 100% (2 år, med mulighet for forlengelse)
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger