Diakon i Trefoldighetskirken

Trefoldighetskirken i Oslo er en freds- og forsoningskirke som vil utfordre til engasjement for kirke og samfunn.

Vil du være med å utvikle byens freds- og forsoningskirke med samfunnsansvar, fellesskap og fordypning som satsningsområder?

Om stillingen

100% fast stilling i Kirkelig fellesråd i Oslo som diakon i Trefoldighetskirken, Oslo domkirkes sokn. Tiltredelse 01.02.22.
Stillingen er knyttet til utvikling av Trefoldighetskirken som freds- og forsoningskirke, og inngår som en del av Trefoldighetskirkens lokale stab, diakoniteamet og storstaben i begge kirker, samt utviklingsprosjektet knyttet til Tre kirker i sentrum.

Arbeidsoppgaver

- Bidra til utviklingen av Trefoldighetskirkens profil og arbeid i Oslo sentrum, nasjonalt og internasjonalt med spesielt vekt på grønn diakoni, FNs bærekraftmål og internasjonal diakoni.
- Kartlegge, utvikle og gjennomføre prioriterte diakonale satsinger i samhandling med Domkirken og Gamlebyen og Grønland.
- Delta i etableringen av et diakoniutvalg i soknet.
- Delta i planlegging, gjennomføring og utvikling av gudstjenester, Åpen kirke og aktuelle prosjekter.
- Rekruttering og oppfølging av frivillige
- Lede og delta i samtalegrupper, kurs- og utviklingsarbeid og i soknets samtaletjeneste.

Kvalifikasjoner

- Fortrinnsvis utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
- Ønskelig med relevant diakonal erfaring, f.eks. innen internasjonal diakoni.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.
- Erfaring med bruk av digitale plattformer.

Personlige egenskaper

Samarbeidsevne og teamorientert.
Evne til å arbeide selvstendig.
Samfunnsengasjement.
Trefoldighetskirkens arbeid er under utvikling og evne til endring være viktig.

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Akersgata 60, 0180 Oslo
Publisert 2021-11-16
Søknadsfrist 2021-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger