Diakon/diakonimedarbeider i Slemmestad-Nærsnes, Røyken og Åros menigheter

Asker kirkelige fellesråd har ledig stilling som diakon i menighetene i Slemmestad-Nærsnes, Røyken og Åros. I Asker blir du en del av et stort kirkefaglig fellesskap med en tydelig diakonal profil. Er det deg eller noen du kjenner?

Menighetene samarbeider på tvers om flere tiltak, også med andre menigheter i Asker. Det tre soknene utgjør den midtre delen av Asker kommune, i vakre kulturlandskap med lang kystlinje. I de tre soknene er det til sammen fem kirker. Blant dem er Røyken middelalderkirke (1229) og nye Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter.
 
Diakonen inngår i soknestabene i de tre menighetene, som har felles kontorlandskap i Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter. Diakonen inngår også i kollegafellesskapet med de 6 andre diakonene i Asker prosti. Nærmeste leder er daglig leder i Røyken og Åros menigheter.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle det diakonale tilbudet i menighetene
 • Følge opp menighetens diakoniplan, i samarbeid med aktuelle utvalg, stab og menighetsråd
 • Lede arbeidet med å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
 • Utvikle og drive møteplasser for inkluderende felleskap, i samarbeid med øvrig stab og frivillige
 • Bidra til tiltak for å følge opp mennesker i krise og sorg, i samarbeid med prester og andre diakoner og diakonimedarbeidere i prostiet
 • Samarbeid med andre diakoner og kirkelige fagmiljøer
 • Eventuelle andre oppgaver etter avtale med menighetenes daglige ledere
Kvalifikasjoner
 • Du har formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordningen for diakoner. Søkere med annen relevant kompetanse vil også bli vurdert.
 • Du er medlem av Den norske kirke og identifiserer deg med kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god IKT-forståelse og kan kommunisere gjennom ulike sosiale medier
 • Du har førerkort kl. B og disponerer egen bil
 • Erfaring fra menighetsliv er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er glad i mennesker og har et engasjement for dem som har særskilte behov for omsorg 
 • Du er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • Du er strukturert, ansvarlig og initiativrik
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Arbeidsplass i et kreativt og utadvendt fagmiljø på Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 • Mulighet til å forme din egen arbeidshverdag 
 • Lønn og tiltredelse etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

 

Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere Norges åttende største kommune. Asker prosti sammenfaller med Asker kommunen, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. Den norske kirke har et nært samarbeid med Asker kommune og er en viktig ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

Røyken menighet har 6 777 medlemmer, og to kirker: Røyken middelalderkirke fra 1229 og Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter, som ble vigslet i mai 2018.

Slemmestad-Nærsnes sokn har nesten 6 000 medlemmer. Det er to kirker i soknet: Slemmestad (1935) og Nærsnes (1893). Til Slemmestad kirke er det bygget kirkestue, med mange fellesskap og aktiviteter for alle aldersgrupper. Menigheten er opptatt av at kirka skal være et sted hvor alle kan kjenne tilhørighet og at de blir tatt godt imot. Hvert år er det omtrent 50 konfirmanter i Slemmestad-Nærsnes, og ulike trosopplæringstiltak med god oppslutning. Menigheten samarbeider også med andre menigheter i Asker om tiltak for barn og unge.

Åros menighet har 1840 medlemmer. Åros kirke ligger vakkert til i sentrum av Åros.

 

Kontaktinformasjon:

 

Elisabeth Hagen Ristesund
Daglig leder i Heggedal og Slemmestad-Nærsnes
Tlf: 93235088
E-post: er498@kirken.no
 
Heidi Kjølseth
Daglig leder Røyken og Åros menigheter
Tlf: 91686447
E-post: hk955@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted C.A. Johansens plass 1, 3430 SPIKKESTAD
Publisert 2021-11-15
Søknadsfrist 2021-12-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger